Aantal getoonde achternamen:     Aantal kolommen:

AchternaamAantalAchternaamAantalAchternaamAantal
Stienstra188Kuperus49Kooistra28
Jong, de 130Wal, van der 49Wierstra28
Dijkstra130Bakker48Okkema27
Vries, de 109Terpstra44Boersma27
Kalma100Bosma41Tolsma27
Boer, de 93Postma39Feenstra25
Meer, van der 84Dijk, van 39Baarda25
Miedema83Schotanus37Wiersma25
Feitsma71Hofstra37Kuiphof24
Tamminga65Weijer36Greydanus24
Hiemstra65Swart35Jongsma24
Hoekstra58Visser35Douma24
Mollema57Kingma35Kuipers21
Faber56Zijlstra34Wynia21
Cuperus56Jellema30Stellingwerf21
Groot, de 55Heeringa29Heslinga21
Bosch50Veen, van der 29Koopmans20

Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl