Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
woman -  IJfke Wijnsens X Jacob Jacobs Posthumus (of: Postma)* ‎voor 1769† ‎mei 1813† Deinum
man -  IJzaäk Gabes X Froukje Jacobus* ‎3 feb 1749* Deinum† ‎3 okt 1806† Deinum
woman -  Ike Cornelis * ‎1 dec 1742* Deinum
woman -  Imkien Jans ~ ‎27 feb 1722~ Deinum
woman -  Imkje Simons 1e X Pieter Douwes de Jong, 2e X Jochum Harmens Boonstra* ‎± 1773* Exmorra
woman -  Inke Jans X Harmen Jochums Boonstra
woman -  Inske Rienks X Wytse Gerbens* ‎± 1638† ‎5 jul 1730[] Blessum
man -  Ipe Jacobs * ‎11 jan 1757* Deinum
woman -  Itske X Jan Jansen* ‎voor 1715
woman -  Itske Douwes * ‎21 sep 1736* Deinum
woman -  Itske Lieuwes * ‎25 dec 1767* Deinum
woman -  Jaantje Cornelis * ‎7 dec 1736* Deinum
woman -  Jaantje Luitsens X Hendrik Thomas* ‎12 feb 1734† ‎17 jan 1812† Deinum
man -  Jacob X Aafke Symens* ‎voor 1667
man -  Jacob Annes X Jedske Jelles
man -  Jacob Baukes & Aafke Hillebrands~ ‎6 okt 1673~ Beetgum† ‎voor 1757
man -  Jacob Cornelis X Antje Aldriks Alderts* ‎voor 1743
man -  Jacob Cornelis * ‎29 dec 1720* Deinum† ‎voor 1731
man -  Jacob Cornelis * ‎18 dec 1731* Deinum
man -  Jacob Douwes X Grietje Ernstes* ‎± 1746† ‎28 jul 1827† Weidum
man -  Jacob Fopkes X Sijtske Keimpes* ‎voor 1767
man -  Jacob Heins * ‎18 dec 1788~ Deinum
man -  Jacob IJpes X Tjitske Aukes* ‎± 1730~ Deinum† ‎voor 1783
man -  Jacob Izaäks * ‎7 mei 1779* Deinum† ‎voor 1789
man -  Jacob Izaäks * ‎11 mrt 1789* Deinum† ‎voor 1792
man -  Jacob Izaäks * ‎14 jan 1792* Deinum
man -  Jacob Jacobs X Sjoukjen Willems* ‎voor 1756
man -  Jacob Jelgers X Aatje Jans* ‎voor 1780
man -  Jacob Jurjens * ‎14 dec 1696* Deinum
man -  Jacob Klaases X Pijtje Durks* ‎voor 1755


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl