Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
man -  Jan Duys * ‎12 aug 1795* Schenkenschans
man -  Jan Edgers * ‎10 dec 1757* Deinum
man -  Jan Fokkes X Yfke Jacobs* ‎voor 1769
man -  Jan Franses * ‎19 mei 1761* Deinum
man -  Jan Gijsberts X Ymck Tiercks~ ‎1617~ Harlingen† ‎voor 1677
man -  Jan Harings X Lutske Ballings* ‎voor 1761
man -  Jan Jacobs X Jaijke Hendriks† ‎1757
man -  Jan Jans † ‎1670† Baard
man -  Jan Jans X Griet Tiededr
man -  Jan Jans * ‎10 nov 1794* Deinum
man -  Jan Jans * ‎24 jan 1811* Deinum† ‎4 aug 1811† Deinum
man -  Jan Jobs X Tjitske Aukes
man -  Jan Jobs * ‎16 nov 1788* Deinum
man -  Jan Jobs X Sibbeltje Haaijes* ‎voor 1731
man -  Jan Johannes * ‎22 mei 1712* Deinum
man -  Jan Johannes * ‎24 mei 1797* Deinum
man -  Jan Klazes * ‎3 nov 1762* Deinum† ‎1810
man -  Jan Klazes * ‎8 sep 1757* Deinum
man -  Jan Klazes * ‎14 aug 1756* Boksum
man -  Jan Lieuwes X Hinke Teunis* ‎voor 1735† ‎27 apr 1791
man -  Jan Lieuwes * ‎6 apr 1718* Deinum
man -  Jan Minnes X N.N.* ‎12 dec 1723* Deinum
man -  Jan Piers * ‎16 dec 1700* Deinum
man -  Jan Pyters X Aukjen Jochems* ‎voor 1720
man -  Jan Pytters X Jantje Jacobs
man -  Jan Rienks X Antje Aldriks* ‎voor 1780
man -  Jan Roelofs X Aaltje Pieters* ‎voor 1668
man -  Jan Siouckes X N.N.
man -  Jan Tjeerds X Tjitske Jiskes* ‎voor 1791
man -  Jan Tjeerds X Rinskje Durks


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl