Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
10047 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 =>

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
man -  Aeme Sytses X Wapke Jans
woman Naam gefilterd X Naam gefilterd
man -  Age Meiles X N.N.† ‎na 1740
woman -  Agniet Johannis X Claas Hommes* ‎voor 1665
woman -  Agnietje Kornelis X Douwe Wytzes
woman -  Akke Douwes X Ype Ypes de Vries* ‎± 1745* Hylaard† ‎10 dec 1825† Deinum
woman -  Akke Eeltjes X Sjoerd Alles Noordhof* ‎± 1768† ‎14 jul 1813† Blessum
woman -  Akke Jacobs * ‎13 nov 1787* Deinum
woman -  Akke Jacobs X Klaas Jacobs* ‎± 1780
woman -  Akke Jans X Gerlof Durks Baarda* ‎voor 1738
woman -  Akke Jans X Jelle Douwes Faber
woman -  Akke Jochums X Marten Annes* ‎voor 1784† Deinum
woman -  Akke Klaases X Pieter Johannes* ‎voor 1785~ Deinum
woman -  Akke Klazes X Johannes Gosses Goslinga
woman -  Akke Martens X Anne Klases
woman -  Akke Rienks X Sas Remmolts
woman -  Akke Sjoukes X Gerrit Gerrits
woman -  Akke Wopkes X Ate Jouws Kooistra
man Naam gefilterd X Naam gefilterd
man -  Albert Gerrijts X Saapke Klaases* ‎6 okt 1769~ Deinum
man -  Albert Gerrits X Syke Jelles
man -  Albert Heerkes X Tettje Gerrits
man -  Ale Jans X Beitske Johannis
man -  Allardus * ‎24 dec 1686~ Deinum
man -  Alle Folkerts X Aukjen Bonnes
man -  Alle Halbes X Janke Johannes
man -  Andle Buwes 1e X N. Sipckes, 2e X Sytske Jans* ‎1616† ‎1680† Deinum
man -  Andries Gerbens X Lysbeth Siouckes
man Naam gefilterd X Naam gefilterd
man -  Andries Jacobs X Antje Beerns Faber* ‎± 1757† ‎3 jun 1791† Rijswijk


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl