Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
6715 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 =>

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
woman -  Akke Jans X Gerlof Durks Baarda* ‎voor 1738
woman -  Akke Jochums X Marten Annes* ‎voor 1784† Deinum
woman -  Akke Klaases X Pieter Johannes* ‎voor 1785~ Deinum
woman -  Akke Martens X Anne Klases
man Naam gefilterd X Naam gefilterd
man -  Albert Gerrijts X Saapke Klaases* ‎6 okt 1769~ Deinum
man -  Albert Gerrits X Syke Jelles
man -  Albert Heerkes X Tettje Gerrits
man -  Ale Jans X Beitske Johannis
man -  Allardus * ‎24 dec 1686~ Deinum
man -  Alle Folkerts X Aukjen Bonnes
man -  Alle Halbes X Janke Johannes
man -  Andle Buwes 1e X N. Sipckes, 2e X Sytske Jans* ‎1616† ‎1680† Deinum
man -  Andries Gerbens X Lysbeth Siouckes
man Naam gefilterd X Naam gefilterd
man -  Andries Jacobs X Antje Beerns Faber* ‎± 1757† ‎3 jun 1791† Rijswijk
man Naam gefilterd X Naam gefilterd
man -  Andries Jans X Trijntje Clases
man -  Andrijs Jans X Trijntje Clases
man -  Ane Jans X Pytrick Gerryts~ ‎9 dec 1683~ Oosterend† ‎voor 29 mrt 1762† Blessum
man Naam gefilterd X Naam gefilterd
woman -  Anna Cornelia Hessels * ‎18 mrt 1799* Schenkenschans
woman -  Anna Lieuwes * ‎19 aug 1740* Deinum
man -  Anna Ulbes † ‎jan 1841† Deinum
woman -  Anna Ulbes X Tjeerd Aukes
man -  Anne X Grietje Ybles* ‎voor 1766
man Naam gefilterd X Naam gefilterd
man -  Anne Eelses X Sytske Alberts
man -  Anne Fokkes X Doetje Fokkes
unknown -  Anne Hanzes * ‎4 jun 1796~ Oosterwierum


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl