Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
9227 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 =>

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
woman -  Akke Jacobs X Klaas Jacobs* ‎± 1780
woman -  Akke Jans X Gerlof Durks Baarda* ‎voor 1738
woman -  Akke Jans X Jelle Douwes Faber
woman -  Akke Jochums X Marten Annes* ‎voor 1784† Deinum
woman -  Akke Klaases X Pieter Johannes* ‎voor 1785~ Deinum
woman -  Akke Martens X Anne Klases
woman -  Akke Wopkes X Ate Jouws Kooistra
man Naam gefilterd X Naam gefilterd
man -  Albert Gerrijts X Saapke Klaases* ‎6 okt 1769~ Deinum
man -  Albert Gerrits X Syke Jelles
man -  Albert Heerkes X Tettje Gerrits
man -  Ale Jans X Beitske Johannis
man -  Allardus * ‎24 dec 1686~ Deinum
man -  Alle Folkerts X Aukjen Bonnes
man -  Alle Halbes X Janke Johannes
man -  Andle Buwes 1e X N. Sipckes, 2e X Sytske Jans* ‎1616† ‎1680† Deinum
man -  Andries Gerbens X Lysbeth Siouckes
man Naam gefilterd X Naam gefilterd
man -  Andries Jacobs X Antje Beerns Faber* ‎± 1757† ‎3 jun 1791† Rijswijk
man Naam gefilterd X Naam gefilterd
man -  Andries Jans X Trijntje Clases
woman -  Andrieske Jans X Ype Tjerks Gerlofsma
man -  Andrijs Jans X Trijntje Clases
man -  Ane Jans X Pytrick Gerryts~ ‎9 dec 1683~ Oosterend† ‎voor 29 mrt 1762† Blessum
man Naam gefilterd X Naam gefilterd
woman -  Anna Cornelia Hessels * ‎18 mrt 1799* Schenkenschans
woman -  Anna Lieuwes * ‎19 aug 1740* Deinum
man -  Anna Ulbes † ‎jan 1841† Deinum
woman -  Anna Ulbes X Tjeerd Aukes
man -  Anne X Grietje Ybles* ‎voor 1766


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl