Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
10047 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 =>

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
man -  Hillebrand Klaases X Nieske Tjeerds* ‎voor 1779
man -  Hillebrandt Clazes * ‎1 mrt 1708* Deinum
woman -  Hiltje Douwes * ‎25 dec 1797* Deinum
woman -  Hiltje Gabes X Melle Douwes* ‎12 mei 1746* Deinum† ‎1 jan 1825† Deinum
woman -  Hiltje Hendriks X Sieds Beerds Wiersma
woman -  Hiltje Klazes * ‎28 sep 1785* Deinum
woman -  Hincke Andles X Johannes Doedes* ‎± 1690
woman -  Hinke Baukes X Folkert Sijbrens* ‎23 dec 1751* Deinum
woman -  Hinke Beerends * ‎11 apr 1741* Deinum
woman -  Hinke Heines X Geert Oenes Schreyer
woman -  Hinke Hendriks * ‎3 mrt 1689* Deinum
woman -  Hinke Klazes * ‎20 nov 1760* Boksum
woman -  Hinke Sjoerds X Freerk Beernts
woman -  Hinke Teunis X Jan Lieuwes* ‎voor 1735† ‎1811† Deinum
woman -  Hinke Æbes X Tjeerd Hilbrands
man -  Homme Clazes * ‎6 apr 1688* Deinum
woman Naam gefilterd X Naam gefilterd
man -  Hotze Pieters X Jetske Douwes* ‎voor 1749
woman -  Houkjen Hettes X Sierk Epkes~ ‎14 apr 1689~ Stiens
woman -  Hyke Gerbens X Sijds Johannes Hoekstra van Wiarda* ‎± 1761* Hylaard† ‎21 aug 1838† Deinum
woman -  Hyke Wybrands X Gerben Meinderts Dijkstra
woman -  Hyke Wybrens X Gerben Sjoerds Dijkstra
woman -  Hylkje Jans & Hendrik Jacobs Berg
woman -  Ibeltje Keimpes X Auke Andringa
man -  Ids Jacobs * ‎1 aug 1699* Deinum
woman -  Idske Beerens X Hendrik Hendriks* ‎voor 1669
woman -  Iedske (of:Yke) Minnes X Cornelis Pieters* ‎voor 1670
woman -  Iekje Jobs X Sjerp Jacobs
woman -  Ietske Alberts * ‎2 nov 1734~ Deinum
woman -  Ietske Pyters * ‎18 okt 1736* Deinum


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl