Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
10047 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 =>

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
man -  Hein Keimpes X Trijntje Johannes
woman Naam gefilterd X Naam gefilterd
man -  Hendrik * ‎27 feb 1791* Gauw
man -  Hendrik X Pietje
man -  Hendrik Beerends * ‎19 okt 1733* Deinum
man -  Hendrik Beerends * ‎12 jan 1738* Deinum
man -  Hendrik Clases X Japke Wijbrens* ‎± 1665† ‎1726† Boksum
man -  Hendrik Dirks * ‎17 sep 1777* Schenkenschans
man -  Hendrik Hendriks 1e X Idske Beerens, 2e X Trijntje Sikkes* ‎voor 1669
man -  Hendrik Jacobs X Sjoukje Douwes
man -  Hendrik Jans * ‎23 feb 1793* Deinum
man -  Hendrik Klases X Pijtje (Martens) Jans† ‎voor 1785
man -  Hendrik Piers X Harmke Feikes* ‎± 1700† ‎1782† Deinum
man -  Hendrik Pieters † ‎1796† Deinum
man -  Hendrik Pytters X Eelkien Willems
man -  Hendrik Seerps X Jetske Ruurds* ‎voor 1706
man -  Hendrik Sjoerds X Antje Ruurds
man -  Hendrik Sjoukes X Tetje Rinses
man -  Hendrik Thomas X Jaantje Luitsens
woman -  Hendrikje Eilderts X Willem Feenstra* ‎± 1799* Dokkum† ‎22 mei 1877† Boksum
woman -  Henrica Jacobs X Lieuwe Affons* ‎± 1670
man -  Hessel Cornelis X Tjettje Wijmers* ‎voor 1779
man -  Hessel Gerrits X Antje Sijmens* ‎23 okt 1693* Deinum
man -  Hessel Jans X Rinske Hoites Walta
woman -  Hijke Jetzes X Tjeerd Lieuwes
woman -  Hijlk Alberts X Gerrit Tjeerds* ‎voor 1671
man -  Hilbrand Klazes * ‎13 jun 1771* Deinum
man -  Hilbrand Tjeerds * ‎23 mrt 1731* Deinum
man -  Hillebrand Heins X Mary Tjeerds* ‎voor 1667
man -  Hillebrand Jacobs ~ ‎29 mei 1707~ Beetgum


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl