Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
9227 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 =>

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
man -  Hessel Cornelis X Tjettje Wijmers* ‎voor 1779
man -  Hessel Gerrits X Antje Sijmens* ‎23 okt 1693* Deinum
woman -  Hijke Gerbens X Sijds Johannes† ‎21 aug 1838† Deinum
woman -  Hijke Jetzes X Tjeerd Lieuwes
woman -  Hijlk Alberts X Gerrit Tjeerds* ‎voor 1671
man -  Hilbrand Klazes * ‎29 okt 1767* Deinum† ‎na 1811
man -  Hilbrand Klazes * ‎13 jun 1771* Deinum
man -  Hilbrand Tjeerds * ‎23 mrt 1731* Deinum
man -  Hillebrand Heins X Mary Tjeerds* ‎voor 1667
man -  Hillebrand Jacobs ~ ‎29 mei 1707~ Beetgum
man -  Hillebrand Klaases X Nieske Tjeerds* ‎voor 1779
man -  Hillebrandt Clazes * ‎1 mrt 1708* Deinum
woman -  Hiltje Douwes * ‎25 dec 1797* Deinum
woman -  Hiltje Gabes X Melle Douwes* ‎12 mei 1746* Deinum† ‎1 jan 1825† Deinum
woman -  Hiltje Hendriks X Sieds Beerds Wiersma
woman -  Hiltje Klazes * ‎28 sep 1785* Deinum
woman -  Hincke Andles X Johannes Doedes* ‎± 1690
woman -  Hinke Baukes X Folkert Sijbrens* ‎23 dec 1751* Deinum
woman -  Hinke Beerends * ‎11 apr 1741* Deinum
woman -  Hinke Heines X Geert Oenes Schreyer
woman -  Hinke Hendriks * ‎3 mrt 1689* Deinum
woman -  Hinke Klazes * ‎20 nov 1760* Boksum
woman -  Hinke Sjoerds X Freerk Beernts
woman -  Hinke Teunis X Jan Lieuwes* ‎voor 1735† ‎1811† Deinum
woman -  Hinke Æbes X Tjeerd Hilbrands
man -  Homme Clazes * ‎6 apr 1688* Deinum
woman Naam gefilterd X Naam gefilterd
man -  Hotze Pieters X Jetske Douwes* ‎voor 1749
woman -  Houkjen Hettes X Sierk Epkes~ ‎14 apr 1689~ Stiens
woman -  Hyke Wybrands X Gerben Meinderts


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl