Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
10047 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 =>

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
man -  Gabe Isaäks X Geertje Piers* ‎voor 1723† ‎na 1783
woman -  Gatske Sybrens * ‎3 feb 1778~ Deinum
woman -  Geeltje Hanzes * ‎31 jul 1810~ Oosterwierum† ‎21 jun 1811
man -  Geert Oedses * ‎31 mrt 1808* Deinum
woman -  Geertje Andries X Jacob Palses (Blinkstra)* ‎1724* Deinum† ‎31 aug 1814† Marssum
woman -  Geertje Andries X Jacob Nieuwland
woman -  Geertje Dirks X Jacobus Scheltes Heslinga
woman -  Geertje Douwes X Doitze Martens* ‎voor 1666
woman -  Geertje Fransen X Luitzen Gerryts* ‎voor 1705
woman -  Geertje Freerks * ‎5 mrt 1762* Deinum
woman -  Geertje Freerks * ‎10 feb 1727* Deinum
woman -  Geertje Haitses X Tiede Swart
woman -  Geertje Hendriks X Jasper Douwes* ‎voor 1739
woman -  Geertje Hendriks X Sjoek Hettes Hettema
woman -  Geertje Jacobs ~ ‎29 jan 1699~ Beetgum
woman -  Geertje Jacobs X Jan Hendriks Huizinga
woman -  Geertje Jans X Douwe Jelles* ‎± 1739* Boksum† ‎18 sep 1826† Marssum
woman -  Geertje Jans 1e X Schelte Andeles Cuperus, 2e X Douwe Idzes Kuperus
woman -  Geertje Jorrits * ‎22 aug 1688* Deinum
woman -  Geertje Pelgrims
woman -  Geertje Piers X Gabe Isaäks* ‎voor 1723
woman -  Geertje Ruurds ~ ‎6 jan 1726~ Hempens
woman -  Geertje Sjoerds X Wiltje Pieters
woman -  Geeske Sijes ~ ‎8 mrt 1716~ Oudkerk† ‎± 1785† Oudkerk
woman -  Geiske Everts X Willem Hayes Vellinga
woman -  Geiske Idses X Jacob Sijes* ‎voor 1679
woman -  Gelske Hettes X Sake Johannes* ‎± 1773† ‎31 dec 1828† Deinum
man -  Gerben Aukes X Antje Annes
man -  Gerben Douwes X IJbeltje Piers Jellema† ‎voor 1820
man -  Gerben Entes X Ytje Wijbrens* ‎voor 1768


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl