Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
9227 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 =>

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
man -  Gerrijt Edgers * ‎10 sep 1762* Deinum† ‎na 1811
man -  Gerrijt Gabes X Aaltje Wijtzes* ‎6 okt 1743* Deinum† ‎1828† Deinum
man -  Gerrijt Jacobs X Auckje Gerbens* ‎voor 1750
man -  Gerrijt Jans X Aafke Alberts* ‎± 1740
man -  Gerrijt Jans X Trijntje Pieters* ‎voor 1783
man -  Gerrijt Jans * ‎11 okt 1790* Deinum† Deinum
man -  Gerrit Aanes X Knierke Ages* ‎17 mei 1725* Blessum† ‎1789† Blessum
man -  Gerrit Hotzes X Wijtske Hessels* ‎voor 1668
man -  Gerrit Luitzens * ‎15 mei 1730* Deinum
man -  Gerrit Tjebbes X Antje Bouwes
man -  Gerrit Tjeerds X Hijlk Alberts* ‎voor 1671
man -  Gerryt Alberts ~ ‎28 apr 1737~ Deinum
woman -  Gertje Aarns * ‎25 jan 1722* Deinum
woman -  Gertje IzaƤks * ‎14 mrt 1777* Deinum
woman -  Gertje Melles * ‎25 apr 1776* Deinum
woman -  Gertje Sjoerds * ‎25 dec 1725~ Blessum
woman -  Gertje Tjeerds ~ ‎7 sep 1783~ Deinum
woman -  Gertje Tjeerds X Lieuwe Dirks* ‎± 1725† ‎1809† Deinum
woman -  Getje Annes X Yble Annes* ‎± 1786
woman -  Getje Douwes * ‎6 feb 1807* Deinum
woman -  Getje Jans X Ybele van der Veer
man -  Giolt Luitzens * ‎30 okt 1734* Deinum
man -  Giolt Tjibles X Vroukje Ipes* ‎voor 1747
woman -  Goikjen Johannes * ‎8 okt 1779* Deinum
woman -  Griet Gerrits X Lieuwe Siouckes
woman -  Griet Tiededr X Jan Jans
woman -  Grietje X N.N.
woman -  Grietje Ages X Ele Berents
woman -  Grietje Beerends * ‎1 dec 1726* Deinum
woman -  Grietje Beerends * ‎17 nov 1731* Deinum


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl