Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
9227 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 =>

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
woman -  Geertje Freerks * ‎5 mrt 1762* Deinum
woman -  Geertje Freerks * ‎10 feb 1727* Deinum
woman -  Geertje Haitses X Tiede Swart
woman -  Geertje Hendriks X Jasper Douwes* ‎voor 1739
woman -  Geertje Hendriks X Sjoek Hettes Hettema
woman -  Geertje Jacobs ~ ‎29 jan 1699~ Beetgum
woman -  Geertje Jacobs X Jan Hendriks Huizinga
woman -  Geertje Jorrits * ‎22 aug 1688* Deinum
woman -  Geertje Pelgrims
woman -  Geertje Piers X Gabe IsaƤks* ‎voor 1723
woman -  Geertje Ruurds ~ ‎6 jan 1726~ Hempens
woman -  Geertje Sjoerds X Wiltje Pieters
woman -  Geeske Sijes ~ ‎8 mrt 1716~ Oudkerk† ‎± 1785† Oudkerk
woman -  Geiske Everts X Willem Hayes Vellinga
woman -  Geiske Idses X Jacob Sijes* ‎voor 1679
man -  Gerben X IJbeltje Piers Douma† ‎voor 1820
man -  Gerben Entes X Ytje Wijbrens* ‎voor 1768
man -  Gerben Hanzes * ‎8 jun 1790* Rauwerd
man -  Gerben Jurjens * ‎12 feb 1698* Deinum
man -  Gerben Meinderts X Hyke Wybrands
man -  Gerben Willems X At Siouckes
man -  Gerben Wytses X N.N. Sjoerds* ‎± 1664* Blessum† ‎4 mrt 1729[] Blessum
man -  Gerben Zikkes X Ytje Wijbrens* ‎voor 1746
woman -  Gerbrigje Hotzes X Ruurd Pylgers
man -  Gerke Theunis X Grietje Pieters* ‎voor 1770
man -  Gerlof Durks * ‎17 feb 1697* Deinum
man -  Gerlof Durks * ‎15 okt 1698* Deinum
woman Naam gefilterd X Sjoerd Heerkes
unknown -  Gerrijt Alberts * ‎26 apr 1800* Deinum
man -  Gerrijt Doekes * ‎23 mrt 1752* Deinum


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl