Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
9227 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 =>

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
man -  Folkerts Sjoerds X Johanna Durks van der Molen
unknown -  Fooke Gerbens
woman -  Fopkjen Johannes X Lupke Lupkes* ‎voor 1715
man -  Foppe Fransen X Aath Jochems* ‎± 1706
man -  Frans Foppes * ‎3 nov 1736* Deinum
man -  Frans Luitzens * ‎17 nov 1726* Deinum† ‎voor 1732
man -  Frans Luitzens * ‎12 nov 1732* Deinum
man -  Frans Ruurds ~ ‎27 feb 1729~ Hempens
man -  Frans Tjibbes X Antje Jans* ‎voor 1740
man -  Freerk Beernts X Hinke Sjoerds
man -  Freerk Freerks X Trijntje Reimers* ‎voor 1742
man -  Freerk Rinkes X Doettje Durks* ‎voor 1766
man -  Freerk Ruurds X Maaike Folkerts* ‎voor 1702~ Deinum
man -  Freerk Tjerks X Trijntje Reimers* ‎voor 1740† ‎voor 1762
man -  Freerk Ypes X Baatje Berens* ‎voor 1667
unknown -  Freike Jans * ‎9 mei 1811* Deinum
woman -  Froukje X Dirk Spijkstra
woman -  Froukje Annes X Wiltje Pieters
woman -  Froukje Pieters X Oege Gatzes van der Veen† ‎na 1817
woman -  Froukjen Ruurds X Dirk Martens* ‎voor 1755
woman -  Gaatske Rienks X Jan Anes† ‎voor 1700
man -  Gabe Gerrijts * ‎3 okt 1773* Deinum
man -  Gabe IsaƤks X Geertje Piers* ‎voor 1723† ‎na 1783
woman -  Gatske Sybrens * ‎3 feb 1778~ Deinum
woman -  Geeltje Hanzes * ‎31 jul 1810~ Oosterwierum† ‎21 jun 1811
man -  Geert Oedses * ‎31 mrt 1808* Deinum
woman -  Geertje Andries X Jacob Palses (Blinkstra)* ‎1724* Deinum† ‎31 aug 1814† Marssum
woman -  Geertje Dirks X Jacobus Scheltes Heslinga
woman -  Geertje Douwes X Doitze Martens* ‎voor 1666
woman -  Geertje Fransen X Luitzen Gerryts* ‎voor 1705


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl