Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
10047 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 =>

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
man -  Eeltje Baukes * ‎29 apr 1792* Deinum
man -  Eeltje Folkerts X Trijntje Oenes
man -  Eildert Hendriks X Trijntje Kornelis
man -  Ele Berents X Grietje Ages
woman -  Elisabeth Baukes * ‎29 mrt 1801* Deinum
woman -  Elizabeth Keimpes X Jan Rinks Wybrandie
woman -  Elske Libbes X Andries Klazes Bosma
woman -  Elske Oepts X Jan Harmens de Boer
woman -  Emke Gerbens X Broer Broers
woman -  Enge Beerents X Sytze Hoites
woman -  Ettje Gatzes X Lolke Andeles Boomsma
man -  Evert Gerrits X Martzen Hommes
woman -  Evertje Jacobs X Jan Baukes Schotanus* ‎± 1750* Deinum† ‎29 sep 1826† Deinum
man -  Feer Heins X Aal Jochems* ‎voor 1664
woman -  Feik Aarns * ‎23 okt 1730* Deinum
woman -  Feik Heins X Claas Johannes* ‎voor 1668
woman -  Feikjen Foppes * ‎5 apr 1733* Deinum
woman -  Fetje Gerkes * ‎9 nov 1804* Deinum
unknown -  Fettje Alles * ‎26 mrt 1779* Deinum
woman -  Fettje Taekeles X Pieter Douwes de Jong* ‎voor 1745† ‎voor 1802
woman -  Foekje Jacobs X Feike Eetzes van Dijk
woman -  Foepkjen Annes X Pieter Herkes Aarsen
woman -  Fokeltje Gerbens X Hessel Tjeerds Hoekstra
woman -  Fokeltje Klazes X Pieter Haitjes
woman -  Fokeltje Wijbrens 1e X Bouwe Hessels van der Berg, 2e X Klaas Jans~ ‎28 jan 1731~ Boksum† ‎na 1779† Boksum
woman -  Fokje Jans X DaniĆ«l Jurjens Yskamp
woman -  Fokje Johannes * ‎24 nov 1775* Deinum
woman -  Fokjen Fokkes X Job Fokkes
man -  Fokke X Marijke
man -  Fokke Jans * ‎31 dec 1789* Deinum


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl