Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
10047 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 =>

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
man -  Douwe Jelles X Geertje Jans
man -  Douwe Jochems X Berber Cornelis* ‎20 apr 1703* Deinum
man -  Douwe Klaases X Trijntje Pieters* ‎voor 1785
man -  Douwe Klazes * ‎6 mei 1762* Deinum
man -  Douwe Klazes * ‎7 jan 1763* Deinum† ‎na 1811
man -  Douwe Pieters X Arriaantje Durks* ‎voor 1765
man -  Douwe Pieters * ‎26 apr 1766* Deinum† ‎1794
man -  Douwe Pieters & Tiebrig Dirks
man -  Douwe Salvus X Klaaske Sikkes* ‎voor 1763† ‎1796
man -  Douwe Tjallings * ‎3 mrt 1785* Deinum
man -  Douwe Wytzes X Agnietje Kornelis
man -  Durk Gerlofs X Lolckje Hessels Steinphorte* ‎voor 1677† ‎voor 1737
man -  Durk Jans X Jetske Tjallings
man -  Durk Martens X Berber Johannes
man -  Durk Martens * ‎23 jan 1809* Deinum
man -  Durk Tjeerds ~ ‎29 jan 1786~ Deinum
man Naam gefilterd
woman -  Durkje Anskes X Gabriël Lerk* ‎voor 1772
woman -  Durkje Douwes * ‎12 nov 1785* Deinum
woman -  Durkje Hendriks X Klaas Raads Lautenbach
woman -  Durkje Johannes & Hein Tjitses Stienstra† ‎voor 1831
woman -  Durkje Wynsens X Tiete Jurjens~ ‎20 jan 1743* Beers
man -  Edger Klases X Grietje Gerrijts* ‎voor 1737
woman -  Eelck Clases X Schelte Jacobus Heslinga
woman -  Eelkien Willems X Hendrik Pytters
woman -  Eelkje Doouwes X Willem Wytzes Veenstra* ‎± 1744* Boksum† ‎29 okt 1834† Marssum
woman -  Eelkje Gerbens X Jurjen Jacobs* ‎voor 1675
woman -  Eelkje Jacobs X Edger Æelzes Distelsma* ‎± 1782* Beetgum
woman -  Eelkje Klases X Tjebbe S. Faber* ‎± 1705† ‎1783
woman -  Eelkjen Gerbens X Johannes Jelles* ‎voor 1770


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl