Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
9227 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 =>

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
man -  Douwe Aelses X Trijntje Wybrens* ‎voor 1668
man -  Douwe Cornelis X Sijke Ritskes* ‎voor 1684
man -  Douwe Doekes * ‎3 jul 1754* Deinum
man -  Douwe Doekes X Aafke Symens* ‎voor 1676
man -  Douwe Feers X Antje Theunis
man -  Douwe Gerbens * ‎25 mei 1766* Deinum
man -  Douwe Jaspers * ‎7 okt 1759* Deinum
man -  Douwe Jochems X Berber Cornelis* ‎20 apr 1703* Deinum
man -  Douwe Klaases X Trijntje Pieters* ‎voor 1785
man -  Douwe Klazes * ‎6 mei 1762* Deinum
man -  Douwe Klazes * ‎7 jan 1763* Deinum† ‎na 1811
man -  Douwe Pieters X Arriaantje Durks* ‎voor 1765
man -  Douwe Pieters * ‎26 apr 1766* Deinum† ‎1794
man -  Douwe Salvus X Klaaske Sikkes* ‎voor 1763† ‎1796
man -  Douwe Tjallings * ‎3 mrt 1785* Deinum
man -  Durk Gerlofs X Lolckje Hessels Steinphorte* ‎voor 1677† ‎voor 1737
man -  Durk Jans X Jetske Tjallings
man -  Durk Martens X Berber Johannes
man -  Durk Martens * ‎23 jan 1809* Deinum
man -  Durk Tjeerds ~ ‎29 jan 1786~ Deinum
woman -  Durkje Anskes X Gabriël Lerk* ‎voor 1772
woman -  Durkje Douwes * ‎12 nov 1785* Deinum
woman -  Durkje Johannes & Hein Tjitses Stienstra† ‎voor 1831
woman -  Durkje Wynsens X Tiete Jurjens~ ‎20 jan 1743* Beers
man -  Edger Klases X Grietje Gerrijts* ‎voor 1737
woman -  Eeke Jacobs X Hein Minnes* ‎± 1730† ‎22 dec 1809† Deinum
woman -  Eelck Clases X Schelte Jacobus Heslinga
woman -  Eelkien Willems X Hendrik Pytters
woman -  Eelkje Gerbens X Jurjen Jacobs* ‎voor 1675
woman -  Eelkje Jacobs X Edger Æelzes Distelsma* ‎± 1782* Beetgum


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl