Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
10047 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 =>

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
man -  Dirk Lieuwes * ‎8 nov 1750* Deinum
man -  Dirk Martens X Froukjen Ruurds* ‎voor 1755
man -  Dirk Pelgrims
man -  Dirk Pyters X Trijntje Arends
woman -  Dirkje Atzes X Rutger Tjeerds Fopma
woman -  Dirkje Gerbens
woman -  Dirkje Ymes X Tjalle Andries Andringa† ‎11 jan 1803† Dronrijp
woman -  Djuwke Foppes X Sikke Andries Braaksma
unknown -  Doed Gerbens
man -  Doede Botes * ‎13 aug 1716* Deinum
man -  Doede Fokkes * ‎14 mei 1802* Deinum
man -  Doede Johannes * ‎25 feb 1712* Deinum
man -  Doede Johannes * ‎5 mrt 1724* Deinum
man -  Doeke Gerrijts X Lolkjen Douwes* ‎voor 1732
woman -  Doetje Cornelis X Sjouke Ruurds
woman -  Doetje Eiberts X Beerend Hendriks* ‎voor 1711† ‎18 aug 1776† Deinum
woman -  Doetje Fokkes 1e X Anne Fokkes, 2e X Wijger Gerbens* ‎1736* Britsum† ‎1801† Deinum
woman -  Doetje Lammerts X Pieter Jans Palma
woman -  Doetje Reinders X Yeme Cornelis* ‎voor 1780
woman -  Doetje Tjeerds X Ype Pyters
woman -  Doetje Tjeerds X Ruird Minnes
woman -  Doettje Durks X Freerk Rinkes* ‎voor 1766
man -  Doitze Martens X Geertje Douwes* ‎voor 1666
man -  Douwe Aelses X Trijntje Wybrens* ‎voor 1668
man -  Douwe Cornelis X Sijke Ritskes* ‎voor 1684
man -  Douwe Doekes * ‎3 jul 1754* Deinum
man -  Douwe Doekes X Aafke Symens* ‎voor 1676
man -  Douwe Feers X Antje Theunis
man -  Douwe Gerbens * ‎25 mei 1766* Deinum
man -  Douwe Jaspers * ‎7 okt 1759* Deinum


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl