Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
9227 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 =>

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
woman -  Dieuwke Oeges X Taeke Annes van der Veen
woman -  Dieuwke Pelgrims X Ruurd Theunis* ‎± 1690* Blessum
woman -  Dieuwke Wouters X Fokke Wygers van Wiggen
woman -  Dieuwke Wybes X Kornelis Jeens
woman -  Dina Hendriks X Klaas Willems
man -  Dirk Douwes de X Klaaske Andries
man -  Dirk Jans * ‎3 aug 1774* Deinum† ‎voor sep 1778
man -  Dirk Jans * ‎5 sep 1778* Deinum
man -  Dirk Lieuwes * ‎8 nov 1750* Deinum
man -  Dirk Martens X Froukjen Ruurds* ‎voor 1755
man -  Dirk Pelgrims
man -  Dirk Pyters X Trijntje Arends
woman -  Dirkje Gerbens
woman -  Dirkje Ymes X Tjalle Andries Andringa† ‎11 jan 1803† Dronrijp
woman -  Djuwke Foppes X Sikke Andries Braaksma
unknown -  Doed Gerbens
man -  Doede Botes * ‎13 aug 1716* Deinum
man -  Doede Fokkes * ‎14 mei 1802* Deinum
man -  Doede Johannes * ‎25 feb 1712* Deinum
man -  Doede Johannes * ‎5 mrt 1724* Deinum
man -  Doeke Gerrijts X Lolkjen Douwes* ‎voor 1732
woman -  Doetje Cornelis X Sjouke Ruurds
woman -  Doetje Eiberts X Beerend Hendriks* ‎voor 1711† ‎18 aug 1776† Deinum
woman -  Doetje Fokkes 1e X Anne Fokkes, 2e X Wijger Gerbens* ‎1736* Britsum† ‎1801† Deinum
woman -  Doetje Lammerts X Pieter Jans Palma
woman -  Doetje Reinders X Yeme Cornelis* ‎voor 1780
woman -  Doetje Tjeerds X Ype Pyters
woman -  Doetje Tjeerds X Ruird Minnes
woman -  Doettje Durks X Freerk Rinkes* ‎voor 1766
man -  Doitze Martens X Geertje Douwes* ‎voor 1666


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl