Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
9227 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 =>

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
man -  Cornelis Douwes * ‎12 apr 1715* Deinum† ‎voor 1717
man -  Cornelis Douwes X Tyttje Egberts* ‎18 feb 1717* Deinum
man -  Cornelis Ferx X Wijtske Jans* ‎voor 1672
man -  Cornelis Jacobs * ‎3 mrt 1770* Deinum
man -  Cornelis Joekes X Sijtske Tietes* ‎voor 1775
man -  Cornelis Joekes X Beitske Jeppes* ‎voor 1770
man -  Cornelis Johannes * ‎13 nov 1783* Deinum† ‎na 1811
man -  Cornelis Johannes * ‎27 nov 1800
man -  Cornelis Klasen X Tettje Cornelis* ‎voor 1710
man -  Cornelis Klazes * ‎20 sep 1765* Deinum
man -  Cornelis Piers * ‎29 mrt 1695* Deinum
man -  Cornelis Pieters X Iedske (of:Yke) Minnes* ‎voor 1670
man -  Cornelis Sijtses X Tjitske Jacobs* ‎voor 1700
man -  Cornelis Sjoukes X Antje Sakes* ‎22 feb 1726* Deinum† ‎14 mei 1773† Deinum
woman -  Corneliske Jetzes X Ulbe Jans Wynia† ‎17 jul 1829† Idzega
woman -  Detje Gerbens
woman -  Dieucke Heins X Hillebrand Klases Feitsma* ‎8 sep 1775* Deinum† ‎10 jan 1844† Deinum
woman -  Dieuke Andries
woman -  Dieuke Clases * ‎7 nov 1748* Deinum
woman -  Dieuke Foppes * ‎29 sep 1734* Deinum
woman -  Dieuke Giolts * ‎5 feb 1771* Deinum
woman -  Dieuke Jans X Ype Pyters* ‎19 jan 1702* Deinum
woman -  Dieuke Minnes * ‎7 mrt 1790* Deinum
woman -  Dieuke Pijters X Meindert Martens* ‎voor 1770
woman -  Dieuke Pilgrums * ‎8 dec 1741* Deinum
woman -  Dieuke Ruurds X Albert Reimers Swettema* ‎21 jun 1743* Deinum† ‎18 jan 1776† Deinum
woman -  Dieuke Tjeerds * ‎7 apr 1728* Deinum
woman -  Dieuke Wouters X Fokke Wijgers* ‎voor 1774
woman -  Dieuwke Hilbrands X Minne Ruierds* ‎4 nov 1687* Deinum
woman -  Dieuwke Jobs X Jentje Wybes Schuurmans* ‎± 1754* Sint Jacobiparochie† ‎7 aug 1826† Oosterlittens


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl