Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
10047 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 =>

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
man -  Bouwe Anles & Antie Claesdr* ‎voor 1595* Engelum† ‎voor 1631† Engelum
man -  Brandt Eeltjes X Pijttje Tjalles
woman -  Bregt Foppes 1e X ..... Nnes, 2e X Johannes Douwes* ‎± 1680
man -  Broer Broers X Emke Gerbens
woman -  Christina Coerts X Gerrit Nienhuis* ‎voor 1673
man -  Christoffel Jacobs X Janke Toons* ‎voor 1740
man -  Claas Aarns X Aukjen Douwes* ‎25 apr 1716* Deinum
man -  Claas Cornelis X Arjaantje Sydses* ‎voor 1670
man -  Claas Hendriks ~ ‎22 nov 1696~ Boksum
man -  Claas Hillebrands X Bauk Sjoerds* ‎voor 1690
man -  Claas Hommes X Agniet Johannis* ‎voor 1665
man -  Claas Hotses X N.N.† ‎na 1697
man -  Claas Johannes X Sjuuke Berens* ‎voor 1667
man -  Claas Johannes X Feik Heins* ‎voor 1668† ‎voor 1689
man -  Claas Minnes X Klaaske Taekes* ‎13 jul 1720* Deinum† ‎4 dec 1779† Deinum
man -  Claes Minnes X Trijntje Jans* ‎voor 1675† ‎voor 1714
woman -  Claske Jorrits * ‎18 jan 1691* Deinum
woman -  Cornelia Lykeles X Johannes Ekker
woman -  Cornelia Sipkes X Jan Baukes Faber* ‎13 feb 1726* Leeuwarden† ‎1766
man -  Cornelis ..... X Berber ......* ‎voor 1668
man -  Cornelis Aarnds X Tijttje Annes* ‎1 aug 1732* Deinum
man -  Cornelis Clases * ‎10 dec 1694* Deinum
man -  Cornelis Douwes * ‎23 sep 1706* Deinum† ‎voor 1715
man -  Cornelis Douwes * ‎12 apr 1715* Deinum† ‎voor 1717
man -  Cornelis Douwes X Tyttje Egberts* ‎18 feb 1717* Deinum
man -  Cornelis Ferx X Wijtske Jans* ‎voor 1672
man -  Cornelis Jacobs * ‎3 mrt 1770* Deinum
man -  Cornelis Joekes X Sijtske Tietes* ‎voor 1775
man -  Cornelis Joekes X Beitske Jeppes* ‎voor 1770
man -  Cornelis Johannes * ‎13 nov 1783* Deinum† ‎na 1811


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl