Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
9227 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 =>

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
woman -  Berber Johannes X Durk Martens† ‎± jun 1810
woman -  Berber Johannes & Pieter Sippes Kuperus
woman -  Berber Ruurds * ‎2 mei 1701* Deinum
man -  Berent Berents X Sibbel Hajes* ‎voor 1672
woman -  Bins Douwes X Bauke Jacobs† ‎voor 1659
man -  Bote Doedes X Atje Wopkes
woman -  Botje Dirks * ‎30 aug 1748* Deinum
woman -  Bottje Gerlofs * ‎8 jan 1688* Deinum
man -  Bouwe Anles & Antie Claesdr* ‎voor 1595* Engelum† ‎voor 1631† Engelum
man -  Brandt Eeltjes X Pijttje Tjalles
woman -  Bregt Foppes 1e X ..... Nnes, 2e X Johannes Douwes* ‎± 1680
man -  Broer Broers X Emke Gerbens
woman -  Christina Coerts X Gerrit Nienhuis* ‎voor 1673
man -  Christoffel Jacobs X Janke Toons* ‎voor 1740
man -  Claas Aarns X Aukjen Douwes* ‎25 apr 1716* Deinum
man -  Claas Cornelis X Arjaantje Sydses* ‎voor 1670
man -  Claas Hendriks ~ ‎22 nov 1696~ Boksum
man -  Claas Hillebrands X Bauk Sjoerds* ‎voor 1690
man -  Claas Hommes X Agniet Johannis* ‎voor 1665
man -  Claas Hotses X N.N.† ‎na 1697
man -  Claas Johannes X Sjuuke Berens* ‎voor 1667
man -  Claas Johannes X Feik Heins* ‎voor 1668† ‎voor 1689
man -  Claas Minnes X Klaaske Taekes* ‎13 jul 1720* Deinum† ‎4 dec 1779† Deinum
man -  Claes Minnes X Trijntje Jans* ‎voor 1675† ‎voor 1714
woman -  Claske Jorrits * ‎18 jan 1691* Deinum
woman -  Cornelia Sipkes X Jan Baukes Faber* ‎13 feb 1726* Leeuwarden† ‎1766
man -  Cornelis ..... X Berber ......* ‎voor 1668
man -  Cornelis Aarnds X Tijttje Annes* ‎1 aug 1732* Deinum
man -  Cornelis Clases * ‎10 dec 1694* Deinum
man -  Cornelis Douwes * ‎23 sep 1706* Deinum† ‎voor 1715


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl