Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
10047 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 =>

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
woman -  At Siouckes X Gerben Willems† ‎voor 21 okt 1682
man -  Ate Cornelis * ‎23 dec 1733* Deinum
woman -  Atje Ebeles X Popke Saakes† ‎1804† Deinum
woman -  Atje Wopkes X Bote Doedes
woman -  Attje Cornelis * ‎17 dec 1694* Deinum
woman -  Auck Jochums * ‎2 apr 1711* Deinum
woman -  Auckje Gerbens X Gerrijt Jacobs* ‎voor 1750
man -  Auke Andries
man -  Auke Jacobs ~ ‎8 mei 1755~ Deinum
man -  Auke Jans X Antje Sakes
man -  Auke Johannes * ‎8 dec 1798* Deinum
woman -  Aukie Douwes * ‎6 nov 1724* Deinum
woman -  Aukje Douwes * ‎28 nov 1800* Deinum
woman -  Aukje Minnes X Jochum Ruurds* ‎voor 1683
woman -  Aukje Ruurds * ‎4 sep 1693* Deinum
woman -  Aukjen Bonnes X Alle Folkerts
woman -  Aukjen Brandts * ‎16 sep 1796* Deinum
woman -  Aukjen Douwes X Claas Aarns
woman -  Aukjen Jochems X Jan Pyters* ‎voor 1720
woman -  Aukjen Johannes X Tjalle Andries Andringa* ‎10 sep 1738* Deinum† ‎voor 1776
woman -  Baatje Berens X Freerk Ypes* ‎voor 1667
woman -  Baatje Durks X Pieter Gerbens Twijnstra
woman -  Barbertje Ypkes X Gerben Sybes Landstra
man -  Bartele Jans * ‎28 sep 1797* Deinum
woman -  Bauk Clases X Jorrit Piers* ‎voor 1668
woman -  Bauk Sjoerds X Claas Hillebrands* ‎voor 1690
man -  Bauke Beerns X Antie Beerts van der Meij† ‎1752
man -  Bauke Eeltjes X Sijtske Bouwes Cuperus
man -  Bauke Folkerts * ‎2 mrt 1779* Deinum
man -  Bauke Jacobs 1e X Bins Douwes, 2e X Lolk Bienses, 3e & Trijntje Sybrens† ‎voor 1682


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl