Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
9227 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 =>

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
woman -  Aukjen Johannes X Tjalle Andries Andringa* ‎10 sep 1738* Deinum† ‎voor 1776
woman -  Baatje Berens X Freerk Ypes* ‎voor 1667
woman -  Baatje Durks X Pieter Gerbens Twijnstra
woman -  Barbertje Ypkes X Gerben Sybes Landstra
man -  Bartele Jans * ‎28 sep 1797* Deinum
woman -  Bauk Clases X Jorrit Piers* ‎voor 1668
woman -  Bauk Sjoerds X Claas Hillebrands* ‎voor 1690
man -  Bauke Beerns X Antie Beerts van der Meij† ‎1752
man -  Bauke Eeltjes X Sijtske Bouwes Cuperus
man -  Bauke Folkerts * ‎2 mrt 1779* Deinum
man -  Bauke Jacobs 1e X Bins Douwes, 2e X Lolk Bienses, 3e & Trijntje Sybrens† ‎voor 1682
man -  Bauke Jans X Janke Rienks* ‎± 1775
man -  Bauke Johannes X Lijsbeth Klases
man -  Bauke Klazes * ‎23 jul 1798* Ritsumazijl
man -  Bauke Lieuwes X Marike Tjeerds
woman -  Baukje Hendriks X Johannes Bouwes de Vries
woman -  Baukje Meinderts X Johannes Taekeles Tiemersma
woman -  Baukje Sjoerds X Tjeerd Pieters van Tuinen
woman -  Baukjen Jacobs * ‎7 dec 1785* Deinum
man -  Beerend Hendriks 1e X Lolkien Meinderts, 2e X Doetje Eiberts* ‎voor 1688
man -  Beern Harmens * ‎7 sep 1710* Deinum
man -  Beernd X Maayke Jans* ‎voor 1727
woman -  Beitske Jeppes X Cornelis Joekes* ‎voor 1770
woman -  Beitske Johannis X Ale Jans
woman -  Berber ...... X Cornelis .....* ‎voor 1668
woman -  Berber Claesdr X Minne Siouckes
woman -  Berber Clases * ‎3 mrt 1696* Deinum
woman -  Berber Cornelis X Douwe Jochems~ ‎10 jun 1703* Deinum
woman -  Berber Jans * ‎13 mrt 1751* Deinum† ‎voor okt 1756
woman -  Berber Jans * ‎8 okt 1756* Deinum


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl