Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
9227 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 =>

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
woman -  Antje Wopkes X Jan Janzen van der Wal* ‎voor 1778
woman -  Antje Wybrens 1e X Meindert Jans Meinsma, 2e X Gosse Joris Sipma~ ‎16 dec 1736~ Boksum† ‎21 okt 1819† Hijlaard
woman -  Antje Wytzes X Jacob Sjoukes Bijlsma
woman -  Antje Ypkes X Hero Sterringa* ‎voor 1676
man -  Arent Arents * ‎24 feb 1786* Deinum
man -  Arent Wijbes X Jisseltje Annes† ‎1785
woman -  Ariaantje Luitjens X Klaas Jacobs† ‎feb 1811† Deinum
man Naam gefilterd X Naam gefilterd
woman -  Arjaantje Sydses X Claas Cornelis* ‎voor 1670
man -  Arjen Jorrits * ‎28 mei 1700* Deinum
woman -  Arriaantje Durks X Douwe Pieters* ‎voor 1765
woman -  At Siouckes X Gerben Willems† ‎voor 21 okt 1682
man -  Ate Cornelis * ‎23 dec 1733* Deinum
woman -  Atje Ebeles X Popke Saakes† ‎1804† Deinum
woman -  Atje Wopkes X Bote Doedes
woman -  Attje Cornelis * ‎17 dec 1694* Deinum
woman -  Auck Jochums * ‎2 apr 1711* Deinum
woman -  Auckje Gerbens X Gerrijt Jacobs* ‎voor 1750
man -  Auke Andries
man -  Auke Jacobs ~ ‎8 mei 1755~ Deinum
man -  Auke Jans X Antje Sakes
man -  Auke Johannes * ‎8 dec 1798* Deinum
woman -  Aukie Douwes * ‎6 nov 1724* Deinum
woman -  Aukje Douwes * ‎28 nov 1800* Deinum
woman -  Aukje Minnes X Jochum Ruurds* ‎voor 1683
woman -  Aukje Ruurds * ‎4 sep 1693* Deinum
woman -  Aukjen Bonnes X Alle Folkerts
woman -  Aukjen Brandts * ‎16 sep 1796* Deinum
woman -  Aukjen Douwes X Claas Aarns
woman -  Aukjen Jochems X Jan Pyters* ‎voor 1720


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl