Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
7674 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 =>

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
woman -  Aaltje Kornelis X Teeke Gooitzes
woman -  Doetje Lammerts X Pieter Jans Palma
man -  Ipe Jacobs * ‎11 jan 1757* Deinum
man -  Meindert Martens X Dieuke Pijters* ‎voor 1770
man -  Sjouke Johannes * ‎15 apr 1807* Deinum
woman -  Aaltje Pieters X Jan Roelofs* ‎voor 1668
woman -  Doetje Reinders X Yeme Cornelis* ‎voor 1780
woman -  Itske X Jan Jansen* ‎voor 1715
man -  Meinert Gerbens
woman -  Aaltje Sierks X Romke Ypes~ ‎9 jul 1725~ Stiens
woman -  Doetje Tjalles X Douwe Melles* ‎voor 1778
woman -  Itske Douwes * ‎21 sep 1736* Deinum
man -  Meinnert Beerends * ‎25 nov 1724* Deinum
woman -  Sjoukien Rinses X Klaas Jansen
woman -  Doetje Tjeerds X Ype Pyters
woman -  Itske Lieuwes * ‎25 dec 1767* Deinum
man -  Meinnert Haaijes * ‎26 nov 1732* Deinum
woman -  Sjoukje Douwes X Hendrik Jacobs
woman -  Aantjen IzaƤks * ‎5 okt 1781* Deinum
woman -  Doetje Tjeerds X Ruird Minnes
woman -  Jaantje Cornelis * ‎7 dec 1736* Deinum
woman -  Meintje Haaijes * ‎24 dec 1734* Deinum
woman Naam gefilterd X Naam gefilterd
man -  Aarn Willems X Antje Clases
woman -  Doettje Durks X Freerk Rinkes* ‎voor 1766
man -  Jacob X Aafke Symens* ‎voor 1667
man -  Melle Douwes X Hiltje Gabes* ‎voor 1758
woman -  Sjoukjen Willems X Jacob Jacobs* ‎voor 1756
man -  Aarnd Klases X Zytske Cornelis
man -  Doitze Martens X Geertje Douwes* ‎voor 1666


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl