Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
6715 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 =>

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
woman -  Bauk Sjoerds X Claas Hillebrands* ‎voor 1690
man -  Johannes Douwes X Bregt Foppes* ‎± 1680
man -  Rienk Joukes & N.N.
man -  Bauke Beerns X Antie Beerts van der Meij† ‎1752
woman -  Grietje Bouwes X Sjoerd Pieters
man -  Rienk Sasses X Trijntje Cornelis
woman -  Wijtske Hessels X Gerrit Hotzes* ‎voor 1668
man -  Bauke Eeltjes X Sijtske Bouwes Cuperus
man -  Johannes Harmens X Sytske Sjoerds† ‎1719† Go├źnga
man -  Rienk Wytses X N.N. Sjoerds† ‎na 1761† Boksum
woman -  Wijtske Jans X Cornelis Ferx* ‎voor 1672
woman -  Grietje Ernstes X Jacob Douwes* ‎± 1754† ‎31 jul 1826† Weidum
man -  Johannes Jans X Aagt Hilbrands* ‎± 1690
man -  Bauke Jacobs 1e X Bins Douwes, 2e X Lolk Bienses, 3e & Trijntje Sybrens† ‎voor 1682
woman -  Grietje Gepkes X Jelte Harings* ‎voor 1758
man -  Johannes Jelles X Eelkjen Gerbens* ‎voor 1770
woman Naam gefilterd X Naam gefilterd
man -  Bauke Jans X Janke Rienks* ‎± 1775
man -  Johannes Klases X Janke Klases* ‎voor 1760
man -  Bauke Johannes X Lijsbeth Klases
woman -  Grietje Gerrijts X Edger Klases* ‎voor 1737
man -  Johannes Lupkes X Lijsbert Klases* ‎± 1755
man -  Rinse Klaases X Tjiske Sijmons† ‎voor 1814
man -  Bauke Lieuwes X Marike Tjeerds
man -  Johannes Pieters X Pietje Jochems* ‎voor 1715
woman -  Baukje Hendriks X Johannes Bouwes de Vries
man -  Johannes Pieters X Aaltje Ates* ‎voor 1760
man -  Wiltje Pieters 1e X Geertje Sjoerds, 2e X Froukje Annes* ‎± 1740† ‎9 feb 1809† Deinum
woman -  Grietje Jacobs X Ype Romkes
woman -  Wopkje Jacobs X Paulus Baukes


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl