Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
9029 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 =>

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
man -  Freerk Ypes X Baatje Berens* ‎voor 1667
man -  Jan Yedes X Aafke Pijters* ‎voor 1677
woman -  N.N. X Cornelis Blanksma
woman -  Janke Baukes X Petrus Cornelus Steensma* ‎voor 1780
woman -  Froukje X Dirk Spijkstra
woman -  Antje Hendriks X Klaas Jurjens* ‎voor 1765
woman -  Froukje Annes X Wiltje Pieters
woman -  Janke Douwes X Rein Pieters Looyenga
woman -  Froukje Pieters X Oege Gatzes van der Veen† ‎na 1817
woman -  Tjieds Berents X Harmen Lucas* ‎voor 1684
woman -  Froukjen Ruurds X Dirk Martens* ‎voor 1755
woman -  Tjietske Jacobs * ‎1692† ‎29 okt 1774† Deinum
woman -  Antje Jans X Frans Tjibbes* ‎voor 1740
woman -  Gaatske Rienks X Jan Anes† ‎voor 1700
woman -  Janke Hooites X Jacob Sybrens* ‎voor 1715
woman Naam gefilterd X Naam gefilterd
woman -  Tjiske Sijmons X Rinse Klaases† ‎1831† Deinum
woman -  Janke Johannes X Alle Halbes
woman -  Tjitske Aukes 1e X Jacob IJpes, 2e X Jan Jobs* ‎voor 1730† ‎1783† Deinum
woman -  Antje Jans X Jacob Sjoerds
man -  Gabe IsaƤks X Geertje Piers* ‎voor 1723† ‎na 1783
man -  N.N. X N.N.
woman -  Tjitske Jacobs X Cornelis Sijtses* ‎voor 1700
woman -  Antje Johannes X Jacob Sjoukes* ‎voor 1756
woman -  Janke Klases X Johannes Klases* ‎voor 1760
woman -  N.N. X N.N.
woman -  Tjitske Jiskes X Jan Tjeerds* ‎voor 1791
woman -  Janke Rienks X Bauke Jans
woman -  N.N. X Lars Wiersma
woman -  Tjitske Symons X Rinze Klazes van Tuinen


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl