Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
7674 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 =>

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
woman -  Aaltje Kornelis X Teeke Gooitzes
woman -  Doetje Lammerts X Pieter Jans Palma
man -  Meindert Martens X Dieuke Pijters* ‎voor 1770
woman -  Aaltje Pieters X Jan Roelofs* ‎voor 1668
woman -  Doetje Reinders X Yeme Cornelis* ‎voor 1780
woman -  Itske X Jan Jansen* ‎voor 1715
man -  Meinert Gerbens
woman -  Doetje Tjalles X Douwe Melles* ‎voor 1778
woman -  Sjoukien Rinses X Klaas Jansen
woman -  Aaltje Wijtzes X Gerrijt Gabes* ‎voor 1750† ‎1791† Deinum
woman -  Doetje Tjeerds X Ype Pyters
woman -  Sjoukje Douwes X Hendrik Jacobs
woman -  Doetje Tjeerds X Ruird Minnes
woman Naam gefilterd X Naam gefilterd
man -  Aarn Willems X Antje Clases
woman -  Doettje Durks X Freerk Rinkes* ‎voor 1766
man -  Jacob X Aafke Symens* ‎voor 1667
man -  Melle Douwes X Hiltje Gabes* ‎voor 1758
woman -  Sjoukjen Willems X Jacob Jacobs* ‎voor 1756
man -  Aarnd Klases X Zytske Cornelis
man -  Doitze Martens X Geertje Douwes* ‎voor 1666
man -  Jacob Annes X Jedske Jelles
woman -  Sjuuke Berens X Claas Johannes* ‎voor 1667
woman -  Aat Jochems X Ruird Minnes* ‎voor 1669
man -  Douwe Aelses X Trijntje Wybrens* ‎voor 1668
woman -  Mink Lieuwes
man -  Douwe Cornelis X Sijke Ritskes* ‎voor 1684
man -  Jacob Cornelis X Antje Aldriks Alderts* ‎voor 1743
man -  Douwe Doekes X Aafke Symens* ‎voor 1676
man -  Douwe Feers X Antje Theunis


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl