Voornaam:
Achternaam:
Beroep:
Geboren/ Gedoopt:
  (tot:  )
Geboren/ Gedoopt:
Eigen code:
Overleden/ Begraven:
  (tot:  )
Overleden/ Begraven:
Tekst:
Kies sekse:
Alle  Man  Vrouw  N.N.
Plaats:
Postcode:
Echtgenoot/e voornaam:
Echtgenoot/e achternaam:
Getuige:
GEDCOM-nummer (ID):
Onderzoek status:
ouders onbekend  vader onbekend  moeder onbekend  Alle  
    Standaard zoeken
   Help
Tip:Met het uitgebreide zoeken kunnen makkelijk lijsten worden gemaakt zoals: alle personen met familienaam Schaap die zijn geboren tussen 1820 en 1840 in Amsterdam
Men kan ook zonder naam zoeken: alle personen die zijn overleden in 1901 in Amstelveen.
Let op:Bij gebruik van geboorte- en/of overlijdens zoekvakjes moet men op het volgende letten:
1. Personen waarvan geen geboorte- of overlijdensgegevens in de database staan, zullen niet worden gevonden.
2. Personen met privacy beperkingen zullen niet worden weergegeven, tenzij U bent ingelogd met voldoende permissies.
Deze personen kunnen worden gevonden door alleen met voor- en/of achternaam te zoeken.

204 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4 5 6 7

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
woman Jong, Aaltje Anskes de X Sybe Dirks Dorhout
woman Jong, Aaltje Douwes de X Jurjen Lieuwes Mollema* ‎± 1807* Beers† ‎8 feb 1846† Blessum
woman Jong, Aaltje Harmens de * ‎± 1869* Leeuwarden† ‎28 apr 1871† Boksum
woman Jong, Adriaantje de * ‎29 nov 1901* Jorwerd
woman Jong, Adriaantje de X Pieter Dijkstra* ‎22 jun 1890* Boksum
woman Jong, Akke de X Aelze Rijpstra
woman Jong, Akke Douwes de * ‎10 mrt 1850* Deinum
man Jong, Anne de X Wyke van der Meer* ‎27 apr 1880* Boksum† ‎2 nov 1963† Rijperkerk
woman Jong, Antje de X Jacob van der Schaaf* ‎13 apr 1888* Weidum† ‎17 mrt 1946† Beetgum
woman Jong, Antje de X Berend Klaver* ‎± 1818* Deinum† ‎31 mrt 1899† Berlikum
woman Jong, Antje Pieters de X Bouwe Jacobs Kalma* ‎27 jan 1809* Jellum† ‎voor 1885
woman Jong, Antje Rinkes de X Jan Hendriks Zeilstra* ‎± 1831* Jubbega-Schurega
woman Jong, Antje Wiltjes de * ‎12 aug 1799* Deinum
woman Jong, Antje Ynzes de * ‎31 dec 1841* Boer† ‎29 nov 1873† Menaldum
man Jong, Auke Jetses de X Fetje Tjeerds van Althuis* ‎± 1765* Leeuwarden† ‎13 mrt 1832† Hijlaard
woman Jong, Aukje de X Tjebbe Tjebbes* ‎± 1854* Makkum† ‎1 dec 1882† Boksum
woman Jong, Aukje Romkes de * ‎19 aug 1876* Hylaard
woman Jong, Aukje Sjoerds de * ‎1 apr 1888* Leeuwarden
woman Jong, Aukje Tjeerds de X Wilhelm Alexander de Rapper* ‎± 1847* Blessum† ‎11 apr 1871† Marssum
woman Jong, Aukje Ynzes de
woman Jong, Baukje de X Minne Klazes Cuperus* ‎± 1847* Wirdum (LWL)
woman Jong, Baukje de X Klaas Hofman* ‎16 aug 1915* Leeuwarden
woman Jong, Baukje de X Sikke Lautenbach
woman Jong, Baukje de * ‎19 okt 1875* Deinum
woman Jong, Beitske Douwes de X Sierd Ybeles van der Veer* ‎11 dec 1815* Deinum† ‎22 mrt 1886† Marssum
man Jong, Benjamin Mennes de & Baukje Jenzes Talsma
woman Jong, Bieuwkje Johannes de X Tee Annes Hietkamp
woman Jong, Boukje Douwes de * ‎15 mrt 1852* Deinum
man Jong, Bouwe Douwes de X Grietje Lodewijks Beyerman* ‎± 1788* Midlum† ‎9 mrt 1839† Marssum
woman Jong, Dettje Symens de X Homme Atzes Dijkstra

Bladzijde 1 2 3 4 5 6 7

Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl