Voornaam: Achternaam: Beroep:
Geboren/ Gedoopt:   (tot:  )Geboren/ Gedoopt: Eigen code:
Overleden/ Begraven:   (tot:  )Overleden/ Begraven: Tekst:
Kies sekse:Alle  Man  Vrouw  N.N.Plaats: Postcode:
Echtgenoot/e voornaam: Echtgenoot/e achternaam: Getuige:
Gedcomnummer (ID): Onderzoek status:ouders onbekend  vader onbekend  moeder onbekend  Alle  
    Standaard zoeken
   Help
Tip:With Advanced Search you can easily create lists like: all persons with surname Schaap who were born between 1820 and 1840 in Amsterdam
You can also search without a name: all persons who died in 1901 in Amstelveen.
Note: When you use the birth and/or death search boxes please note this:
  1. Persons for whom no birth/death data exist in the database, will not be found.
2. Persons with privacy settings will not be shown, unless you are logged in with the proper permissions.
  These persons can be found by searching by name and/or surname only.

99 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
man Boer, Andries de X Mintje Stapensea
woman Boer, Anna de X Tjerk Terpstra* ‎6 nov 1914* Boksum† ‎24 mei 1954† Deinum
man Boer, Anne de * ‎10 jan 1901* Boksum
man Boer, Anne de * ‎13 jul 1890* Deinum† ‎14 mrt 1893† Deinum
man Boer, Anne de * ‎13 dec 1893* Deinum† ‎4 aug 1894† Deinum
man Boer, Anne de X Maria Catharina Wollenstein* ‎29 okt 1895* Deinum
man Boer, Anne Sakes de X Geertje Melles Pebesma
man Boer, Anne Uiltjes de X Dieuwke Gerbens de Groot* ‎14 feb 1836* Rauwerd† ‎23 feb 1911† Deinum
woman Boer, Anneke de X Jan Jansma* ‎± 1840* Poppingawier† ‎10 apr 1890† Boksum
woman Naam gefilterd X Ype Gerlsma PRIVACY FILTER PRIVACY FILTER PRIVACY FILTER
woman Boer, Antje de X Wijtze Jansma* ‎28 okt 1868* Dronrijp† ‎24 aug 1956† Leeuwarden
woman Boer, Antje de X Gosse de Boer
woman Boer, Antje Tjitzes de X Gerlof Gerrits Miedema* ‎± 1841* Scharnegoutum
woman Boer, Baukje Jans de X Linze Sjirks van der Burg* ‎± 1840* Oostermeer
woman Boer, Baukje Sytses de X Kornelis Klazes Bakker
woman Boer, Baukje Tjeerds de X Jan Ulbes Wynia* ‎14 mei 1806* Heeg
woman Naam gefilterd PRIVACY FILTER PRIVACY FILTER
woman Boer, Berber de X Johannes de Vries* ‎4 okt 1906* Suawoude† ‎18 dec 1978† Leeuwarden
man Boer, Bote Eizes de X Trijntje Harmens Hoekstra
woman Naam gefilterd X Naam gefilterd
man Boer, Catharynus IzaƤk de X Dirkje van der Meer* ‎19 jan 1901* Deinum
woman Boer, Dieuwke de * ‎19 apr 1895* Deinum
man Boer, Dirk de X Hieke Reen
man Boer, Eelke Annes de X Antje Bijlsma* ‎3 jan 1865* Rauwerd† ‎3 dec 1942[] Deinum
woman Boer, Eelkje de X Jacob Harkema* ‎± 1803* Ried, gem. Franekeradeel† ‎14 jun 1882† Deinum
woman Boer, Eelkje de * ‎31 jul 1907* Boksum
woman Boer, Eelkje de X Geert Hendriks van der Meer* ‎23 feb 1907* Warga† ‎14 nov 1984† Warga
woman Boer, Eelkje de * ‎8 feb 1909* Boksum
man Boer, Eeltje Wytzes de X Tetje Taekes Stellingwerf
man Boer, Engbert de X Jeltje Marks* ‎± 1872* Noordwolde† ‎4 mei 1920† Deinum

Bladzijde 1 2 3 4

Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl