Voornaam:
Achternaam:
Beroep:
Geboren/ Gedoopt:
  (tot:  )
Geboren/ Gedoopt:
Eigen code:
Overleden/ Begraven:
  (tot:  )
Overleden/ Begraven:
Tekst:
Kies sekse:
Alle  Man  Vrouw  N.N.
Plaats:
Postcode:
Echtgenoot/e voornaam:
Echtgenoot/e achternaam:
Getuige:
GEDCOM-nummer (ID):
Onderzoek status:
ouders onbekend  vader onbekend  moeder onbekend  Alle  
    Standaard zoeken
   Help
Tip:Met het uitgebreide zoeken kunnen makkelijk lijsten worden gemaakt zoals: alle personen met familienaam Schaap die zijn geboren tussen 1820 en 1840 in Amsterdam
Men kan ook zonder naam zoeken: alle personen die zijn overleden in 1901 in Amstelveen.
Let op:Bij gebruik van geboorte- en/of overlijdens zoekvakjes moet men op het volgende letten:
1. Personen waarvan geen geboorte- of overlijdensgegevens in de database staan, zullen niet worden gevonden.
2. Personen met privacy beperkingen zullen niet worden weergegeven, tenzij U bent ingelogd met voldoende permissies.
Deze personen kunnen worden gevonden door alleen met voor- en/of achternaam te zoeken.

119 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
woman Boer, levenloos geboren meisje de * ‎29 sep 1926* Boksum
man Boer, Abe de * ‎± 1864
man Boer, Andries de X Mintje Stapensea
woman Boer, Anna de X Tjerk Terpstra* ‎6 nov 1914* Boksum† ‎24 mei 1954† Deinum
man Boer, Anne de * ‎10 jan 1901* Boksum
man Boer, Anne de * ‎13 jul 1890* Deinum† ‎14 mrt 1893† Deinum
man Boer, Anne de * ‎13 dec 1893* Deinum† ‎4 aug 1894† Deinum
man Boer, Anne de X Maria Catharina Wollenstein* ‎29 okt 1895* Deinum
man Boer, Anne Sakes de 1e X Dirkje Melles Pebesma, 2e X Geertje Melles Pebesma, 3e X Uilkje van der Kooi* ‎± 1875* Suawoude
man Boer, Anne Uiltjes de X Dieuwke Gerbens de Groot* ‎14 feb 1836* Rauwerd† ‎23 feb 1911† Deinum
woman Boer, Anneke de X Jan Jansma* ‎± 1840* Poppingawier† ‎10 apr 1890† Boksum
woman Naam gefilterd X Ype Gerlsma PRIVACY FILTER PRIVACY FILTER PRIVACY FILTER
woman Boer, Antje de X Wijtze Jansma* ‎28 okt 1868* Dronrijp† ‎24 aug 1956† Leeuwarden
woman Boer, Antje de X Gosse de Boer
woman Boer, Antje de X Fopke Fopma
woman Boer, Antje Tjitzes de X Gerlof Gerrits Miedema* ‎± 1841* Scharnegoutum† ‎31 dec 1883† Boksum
woman Boer, Baukje Jans de X Linze Sjirks van der Burg* ‎± 1840* Oostermeer
woman Boer, Baukje Sytses de X Kornelis Klazes Bakker
woman Boer, Baukje Tjeerds de X Jan Ulbes Wynia* ‎14 mei 1806* Heeg
woman Naam gefilterd PRIVACY FILTER PRIVACY FILTER
woman Boer, Berber de X Johannes de Vries* ‎4 okt 1906* Suawoude† ‎18 dec 1978† Leeuwarden
man Boer, Bote Eizes de X Trijntje Harmens Hoekstra
woman Naam gefilterd X Naam gefilterd
man Boer, Catharynus IzaƤk de X Dirkje van der Meer* ‎19 jan 1901* Deinum
woman Boer, Dieuwke de * ‎19 apr 1895* Deinum
man Boer, Dirk de X Hieke Reen
man Boer, Eelke Annes de X Antje Bijlsma* ‎3 jan 1865* Rauwerd† ‎3 dec 1942† Deinum
woman Boer, Eelkje de X Jacob Harkema* ‎± 1803* Ried, gem. Franekeradeel† ‎14 jun 1882† Deinum
woman Boer, Eelkje de * ‎31 jul 1907* Boksum
woman Boer, Eelkje de X Geert Hendriks van der Meer* ‎23 feb 1907* Warga† ‎14 nov 1984† Warga

Bladzijde 1 2 3 4

Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl