man Fokke Bouwes "Foppe" Swart‏‎, zoon van Bouwe Sjoerds Swart en Dirkje Pieters Twijnstra‏.
Geboren ‎± 1827 Boksum, overleden ‎18 apr 1882 Deinum om 14:00 uur‎, ongeveer 55 jaar (overlijden aangifte: Tjerk Obbes Venstra, Sake Pieters Scheffer). Beroepen: ‎1853; koopman, ‎van 1864 tot 1867; tapper, ‎van 1859 tot 1872; winkelier, ‎van 1881 tot 18 apr 1882; beurtschipper. Woonplaatsen: ‎1853 Boksum, ‎van 1859 tot 1882 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Dieuwke Pieters Kuperus, overlijden aangifte: Johannes Nannes Kuperus, overlijden aangifte: Anne Taekes van der Veen, overlijden aangifte: Nanne Jans Kuperus, overlijden aangifte: Grietje Johannes Kuperus, overlijden aangifte: Jan Ruurds Elzinga, overlijden aangifte: Wytske Esges Terpstra, overlijden aangifte: Berber Petrus Sinnema, overlijden aangifte: Gatze Jans Elzinga, overlijden aangifte: Anne Jans Elzinga, overlijden aangifte: Klaas Nannes Kuperus, overlijden aangifte: Baukje Minnes Cuperus

Gehuwd ‎7 mei 1856 gem. Menaldumadeel (25 jaar gehuwd) met:

woman Dirkje Pieters van der Woude‏‎, dochter van Pieter Jans van der Woude en Wikje Durks Spiekstra‏.
Geboren ‎± 1831 Warga‎

Kinderen:

1.
man Bouwe Fokkes Swart‏
Geboren ‎12 jan 1860 Deinum, overleden ‎17 okt 1935 Deinum om 14:30 uur‎, 75 jaar (overlijden aangifte: Hendrik Hollema). Beroepen: ‎van 1885 tot 1897; schipper, ‎van 1902; beurtschipper. Woonplaats: ‎van 1885 tot 1910 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Sytske Dijkstra, overlijden aangifte: Hinne Ypes van der Meulen, overlijden aangifte: Klaas Aukes Luthmers, overlijden aangifte: Tjerk Obbes Venstra, overlijden aangifte: Fokke Hendriks van der Meer, overlijden aangifte: Meintje Hendriks van der Meer, overlijden aangifte: Eke Olivier, overlijden aangifte: Andries Dirks Mensing, overlijden aangifte: Cornelis van der Eems, overlijden aangifte: Sjoerd Bakker, geboorteaangifte: van der Veen levenloos geboren meisje
2.
man Pieter Foppes Swart‏
Geboren ‎23 apr 1862 Deinum, overleden ‎28 sep 1937 Deinum om 12:30 uur‎, 75 jaar (overlijden aangifte: Hendrik Mollema). Beroepen: ‎1888; arbeider, ‎1894; winkelier. Woonplaats: ‎van 1888 tot 28 sep 1937 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Anna Elisabeth Jarings, overlijden aangifte: Anne de Boer
3.
man Dirk Swart‏
Geboren ‎13 sep 1866 Deinum, overleden ‎14 dec 1943‎, 77 jaar, begraven ‎ Boksum. Beroepen: ‎1913; turfschipper, ‎1918; timmerknecht. Woonplaats: ‎van 1913 tot 1918 Boksum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Eelkje Sjerps Kalma, overlijden aangifte: Eelkjen Jacobus Kalma, overlijden aangifte: Wopke Hofstra, overlijden aangifte: Antje Jorna


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl