woman Dirkje Pieters Twijnstra‏‎, dochter van Pieter Gerbens Twijnstra en Baatje Durks‏.
Geboren ‎± 1798 Jorwerd, overleden ‎26 mrt 1869 Boksum om 07:00 uur in het huis nr.7‎, ongeveer 71 jaar (overlijden aangifte: Jan Ymes van der Valk, Jacob Pieters Hofstra)

Gehuwd ‎21 aug 1824 gem. Baarderadeel (5 jaar gehuwd) met:

man Bouwe Sjoerds Swart‏‎, zoon van Sjoerd Pieters en Grietje Bouwes‏.
Geboren ‎± 1785 Boksum, overleden ‎18 nov 1829 Boksum om 01:00 uur in het huis nr.32‎, ongeveer 44 jaar (overlijden aangifte: Jacob Rinnerts Hogendorf, Miente Gerbens Dijkstra). Beroep: ‎1829; arbeider. Woonplaats: ‎1829 Boksum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Sytske Jans Helder, overlijden aangifte: Pijtje Pijters Feitsma

Kinderen:

1.
man Sjoerd Bouwes Swart‏‎
Geboren ‎13 feb 1816 Jorwerd, overleden ‎9 aug 1890 Boksum‎, 74 jaar. Beroepen: ‎van 1855 tot 1875; koopman, ‎van 1876 tot 9 aug 1890; winkelier. Woonplaats: ‎van 1855 tot 1884 Boksum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Hendrikje Eilderts, overlijden aangifte: Sjieuwkje Jacobs van der Werff, overlijden aangifte: Homme Jacobs Kalma, overlijden aangifte: Janneke Gerryts Lanting, overlijden aangifte: Tjamke Petrus Heslinga, overlijden aangifte: Janke Sikkes Braaksma, overlijden aangifte: Jacob Pieters Hofstra, overlijden aangifte: Trijntje Haantjes Nijland, overlijden aangifte: Jacob Minnes van der Meer, overlijden aangifte: Trijntje Jurjens Posthuma, overlijden aangifte: Klaas Dirks Jongsma, overlijden aangifte: Ynze Jacobus Tuininga, overlijden aangifte: Douwe Sijbes Cuperus, overlijden aangifte: Andries Sjoerds Jongsma, overlijden aangifte: Doede Ages van der Wal, overlijden aangifte: Aukje Klazes Feitsma, overlijden aangifte: Jacob Everts Stiensma, overlijden aangifte: Tjitske Douwes Kalma, overlijden aangifte: Jetze Douwes Kalma, overlijden aangifte: Jan Anedela, overlijden aangifte: Joukje Tjallings de Boer, overlijden aangifte: Willem Jansma
Nooit getrouwd

2.
woman Pietertje Bouwes Swart‏
Geboren ‎2 nov 1819 Deinum‎

3.
man Fokke Bouwes "Foppe" Swart‏
Geboren ‎± 1827 Boksum, overleden ‎18 apr 1882 Deinum om 14:00 uur‎, ongeveer 55 jaar (overlijden aangifte: Tjerk Obbes Venstra, Sake Pieters Scheffer). Beroepen: ‎1853; koopman, ‎van 1864 tot 1867; tapper, ‎van 1859 tot 1872; winkelier, ‎van 1881 tot 18 apr 1882; beurtschipper. Woonplaatsen: ‎1853 Boksum, ‎van 1859 tot 1882 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Dieuwke Pieters Kuperus, overlijden aangifte: Johannes Nannes Kuperus, overlijden aangifte: Anne Taekes van der Veen, overlijden aangifte: Nanne Jans Kuperus, overlijden aangifte: Grietje Johannes Kuperus, overlijden aangifte: Jan Ruurds Elzinga, overlijden aangifte: Wytske Esges Terpstra, overlijden aangifte: Berber Petrus Sinnema, overlijden aangifte: Gatze Jans Elzinga, overlijden aangifte: Anne Jans Elzinga, overlijden aangifte: Klaas Nannes Kuperus, overlijden aangifte: Baukje Minnes CuperusVrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl