man Homme Jacobs Kalma‏‎, zoon van Jakob Hommes Kalma en Jeltje Jolts Tadema‏.
Geboren ‎16 feb 1800 Boksum, gedoopt ‎9 mrt 1800 Boksum, overleden ‎5 sep 1872 Boksum om 20:00 uur in het huis nr.4‎, 72 jaar (overlijden aangifte: Petrus Hanzes Lemke, Sjoerd Bouwes Swart). Beroepen: arbeider, boer, veerschipper, ‎van 1858 tot 7 sep 1872; slager, ‎1879; koopman. Woonplaats: ‎van 1858 tot 1879 Boksum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Jacob Freerks Hoekstra, overlijden aangifte: Teffer levenloos geboren jongen

Gehuwd ‎17 feb 1821 gem. Baarderadeel (51 jaar gehuwd) met:

woman Grietje Hanzes de Groot‏‎, dochter van Hans Gerbens de Groot en Sjoukjen Dirks Rollema‏.
Geboren ‎13 feb 1802, gedoopt ‎14 mrt 1802 Oosterwierum‎

Kinderen:

1.
woman Jeltje Hommes Kalma‏
Geboren ‎25 aug 1821 Boksum, overleden ‎17 dec 1893 Blessum om 17:30 uur‎, 72 jaar (overlijden aangifte: Ulbe Sjoukes Wijngaarden, Eeltje Hiemstra)
2.
man Hans Hommes Kalma‏
Geboren ‎1 mei 1823 Bolsward‎
3.
woman Sjoukjen Hommes Kalma‏
Geboren ‎9 jun 1824 Wons‎
4.
woman Hiltje Hommes Kalma‏
Geboren ‎1 mrt 1826 Wons‎
5.
woman Fettje Hommes Kalma‏‎
Geboren ‎11 nov 1827 Makkum‎
6.
man Jacob Hommes Kalma‏
Geboren ‎6 feb 1830 Gaast‎
7.
woman Tettje Hommes Kalma‏
Geboren ‎1 apr 1832 Lutkewierum, overleden ‎22 dec 1916 Marssum‎, 84 jaar, begraven ‎ Deinum. Beroep: ‎1864; naaister
8.
man Klaas Hommes Kalma‏
Geboren ‎3 feb 1835 Boksum, overleden ‎20 mei 1915 Hardegarijp‎, 80 jaar
9.
woman Geeltje Hommes Kalma‏
Geboren ‎2 feb 1838 Boksum‎
10.
woman Grietje Hommes Kalma‏
Geboren ‎21 mei 1840 Boksum‎. Woonplaats: ‎1886 Boksum


2e huwelijk
man Homme Jacobs Kalma‏‎, zoon van Jakob Hommes Kalma en Jeltje Jolts Tadema‏.

Gehuwd ‎18 dec 1844 gem. Menaldumadeel (27 jaar gehuwd) met:

woman Janke Sikkes Braaksma‏‎, dochter van Sikke Andries Braaksma en Djuwke Foppes‏.
Geboren ‎± 1804 Jorwerd, overleden ‎15 mei 1877 Boksum om 11:00 uur in het huis nr.27‎, ongeveer 73 jaar (overlijden aangifte: Duco Hanzes Lemke, Sjoerd Bouwes Swart), 1e huwelijk met: Jochum Sjoerds Alkema, ‎2e huwelijk met: Homme Jacobs Kalma

Kind:

1.
man Sikke Hommes Kalma‏
Geboren ‎24 jan 1846 Boksum, overleden ‎27 jan 1916 Blessum om 23:00 uur‎, 70 jaar (overlijden aangifte: Bauke Spanjer, Dirk Jans Baarda). Beroep: ‎van 1879 tot 1897; koopman. Woonplaats: ‎van 1879 tot 1897 Boksum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Karsjen Sjerps Kalma, overlijden aangifte: Antje Akke van der Stal


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl