woman Afke Thomas Bijkersma‏‎, dochter van Thomas Ydes Bijkersma en Eelkje Pieters Netters‏.
Geboren ‎± 1826 Ysbrechtum (geboorteaangifte: Pieke Haitzes Bakker), overleden ‎25 nov 1861 Deinum om 08:30 uur‎, ongeveer 35 jaar (overlijden aangifte: Jacob Sinnema, Gerhardus Hessels Hommema)

Gehuwd ‎16 mei 1855 gem. Menaldumadeel (6 jaar gehuwd) met:

man Tjeerd Sijes Bosch‏‎, zoon van Sije Tjeerds Bosch en Trijntje Ulbes Wijngaarden‏.
Geboren ‎17 aug 1831 Deinum, overleden ‎7 feb 1912 Deinum om 23:00 uur‎, 80 jaar (overlijden aangifte: Tjitse Ages Tiemersma, Klaas Jacobs Greydanus). Beroepen: ‎van 1862 tot 1869; gardenier, ‎van 1869 tot 1892; arbeider, ‎tot 7 feb 1912; koemelker. Woonplaats: ‎van 1832 tot 1892 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Ate Idzes van der Meer, overlijden aangifte: Rimmert Reins Kuiken, overlijden aangifte: Ymkje Pieters Hiemstra, overlijden aangifte: Aaltje Gerrits Koster, overlijden aangifte: Hinke Jacobs Feitsma, overlijden aangifte: Geert Ydes Huizinga, overlijden aangifte: Hilbrand Jans Feitsma, overlijden aangifte: Haitze Piekes Bakker, overlijden aangifte: Aafke Pieters Rodenhuis, overlijden aangifte: Tjitske Tjerks Venstra, overlijden aangifte: Pietje Tjerks Venstra, overlijden aangifte: Johan Jans Nieuwland, ‎1e huwelijk met: Afke Thomas Bijkersma, 2e huwelijk met: Rigtje Jochums Rijpma, 3e huwelijk met: Joukjen Jelles Hoekstra

Kinderen:

1.
woman Trijntje Tjeerds Bosch‏‎
Geboren ‎14 mrt 1856 Deinum, overleden ‎5 okt 1856 Deinum‎, minder dan 1 jaar oud
2.
man Sije Tjeerds Bosch‏‎
Geboren ‎12 jun 1857 Deinum‎
3.
man Eelke Tjeerds Bosch‏
Geboren ‎14 nov 1859 Deinum‎. Beroep: ‎van 1889 tot 1894; arbeider. Woonplaats: ‎van 1889 tot 1894 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Oeds Sakes Diemersen, overlijden aangifte: Wopke Sipkes de Jong, overlijden aangifte: Pieter Boonstra, overlijden aangifte: Jentje Hiemstra
4.
woman Trijntje Tjeerds Bosch‏
Geboren ‎22 nov 1861 Deinum, overleden ‎2 jul 1951 Akkrum‎, 89 jaar


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl