man Hendrik Mollema‏‎, zoon van Douwe Lieuwes Mollema en Geertje Kuipers‏.
Geboren ‎19 jul 1891 Deinum, overleden ‎31 jan 1973‎, 81 jaar, begraven ‎ Deinum. Beroepen: ‎1916; vrachtrijder, ‎1938; aanspreker, ‎van 1922 tot 1945; werkman. Woonplaats: ‎van 1891 tot 1945 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Joukjen Jelles Hoekstra, overlijden aangifte: Joukjen Ates van der Meer, overlijden aangifte: Tietje Hattums Hoekstra, overlijden aangifte: Grietje Olpherts Wiersma, overlijden aangifte: Cornelia Huigen, overlijden aangifte: Ytje Lykeles Memerda, overlijden aangifte: Trijntje van Aisma, overlijden aangifte: Sjoerd Eises Eisinga, overlijden aangifte: Saakje Melles Dillema, overlijden aangifte: Sytske Zondervan, overlijden aangifte: Willemke Taedes de Wal, overlijden aangifte: Ytje Taekes Oosterwoud, overlijden aangifte: Tietje Sjoerds van der Wal, overlijden aangifte: Jeltje Oedses Diemersen, overlijden aangifte: Berber Stellingwerf, overlijden aangifte: Willemke Gerrits Dijkstra, overlijden aangifte: Trijntje Wiersma, overlijden aangifte: Symen Tjisses van Dijk, overlijden aangifte: Rinze Hendriks van der Woude, overlijden aangifte: Franske Keimpes Wierstra, overlijden aangifte: Minne Abes Zantema, overlijden aangifte: Antje Jelkes Bosma, overlijden aangifte: Klaas Jacobs Greydanus, overlijden aangifte: Geert Tigchelaar, overlijden aangifte: Jacob Rinzes Feitsma, overlijden aangifte: Johannes Heslinga, overlijden aangifte: Jochem Martens Odinga, overlijden aangifte: Sara Westerdijk, overlijden aangifte: Atje Sikkes van der Woude, overlijden aangifte: Jan Godthelp, overlijden aangifte: Tjitske Andries Zijlstra, overlijden aangifte: Riekele Everts Borger, overlijden aangifte: Dirk Kuiken, overlijden aangifte: Geeske Tjibbes Hiemstra, overlijden aangifte: Pieter Foppes Swart, overlijden aangifte: Jan Franses Jellema, overlijden aangifte: Jantje Ypes de Vries, overlijden aangifte: Eelke Annes de Boer, overlijden aangifte: Renske Hendriks van der Meer, overlijden aangifte: Sieuke Folkerts Stienstra, overlijden aangifte: Rinze Sybrens Mulder, overlijden aangifte: Pieter van der Ley, overlijden aangifte: Homme Hanzes de Groot, overlijden aangifte: Jan Geerts van der Meer, overlijden aangifte: Rinske Bakker, overlijden aangifte: Trijntje Brouwer, overlijden aangifte: Sjoukje Hoites Haitsma, overlijden aangifte: Joute van der Werff, overlijden aangifte: Tjitse Ages Tiemersma, overlijden aangifte: Antje Greydanus, overlijden aangifte: Ale van Dijk, overlijden aangifte: Allert Haringa, overlijden aangifte: Taeke Eisinga, overlijden aangifte: Jan Douwes de Jong, overlijden aangifte: Jacob Zijlstra, overlijden aangifte: Baukje Lautenbach, overlijden aangifte: Sjoukje Rinzes Mulder, overlijden aangifte: Klaas Jacobs Feitsma, overlijden aangifte: Janke Hoekstra, overlijden aangifte: Dirkje van der Meer, overlijden aangifte: Klaaske Boersma, overlijden aangifte: Ytzen Tamminga, overlijden aangifte: Trijntje Cornelis Hofstra, overlijden aangifte: Jitske Mensing, overlijden aangifte: Janke van der Veer, overlijden aangifte: Grietje van der Veer, overlijden aangifte: Roelof Martens Dijkstra, overlijden aangifte: Leyendekker levenloos geboren jongen, overlijden aangifte: Egbert Kempenaar, overlijden aangifte: Roelina Dijkstra, overlijden aangifte: Age Bosch, overlijden aangifte: Johannes Mozes, overlijden aangifte: Thijs Bernardus Krol, overlijden aangifte: Albert Dam, overlijden aangifte: Jantje de Groot

Gehuwd ‎18 mei 1916 gem. Menaldumadeel (56 jaar gehuwd) met:

woman Pietje Bakker‏‎, dochter van Daam Bakker en Teuntje Bakker‏.
Geboren ‎22 mrt 1890 Beetgum, overleden ‎7 okt 1975‎, 85 jaar, begraven ‎ Deinum. Beroep: ‎1916; dienstbode. Woonplaats: ‎1916 Jellum

Kinderen:

1.
man Douwe Mollema‏‎
Geboren ‎8 jun 1917 Deinum‎

2.
woman Teuntje Mollema‏‎
Geboren ‎20 nov 1918 Deinum‎

3.
woman Geertje Mollema‏‎
Geboren ‎± 12 mei 1920 Deinum, overleden ‎26 mei 1920 Deinum om 14:00 uur‎, ongeveer 1 jaar (overlijden aangifte: Sjoerd Looyenga, Ale van Dijk)

4.
man Daam Mollema‏‎
Geboren ‎20 jul 1921 Deinum, overleden ‎5 okt 1921 Deinum om 14:30 uur‎, minder dan 1 jaar oud (overlijden aangifte: Tjeerd Dijkstra, Ale van Dijk)

5.
woman Geertje Mollema‏
Geboren ‎9 jun 1924 Deinum, overleden ‎14 aug 1980 Assen‎, 56 jaar, begraven ‎19 aug 1980 Deinum

6.
woman Trijntje Mollema‏‎
Geboren ‎9 jun 1924 Deinum, overleden ‎13 jun 1924 Deinum om 13:30 uur‎ (overlijden aangifte: Anne Franzes Jellema, Ale van Dijk)

7.
Naam gefilterd‏‎ PRIVACY FILTER
8.
Naam gefilterd‏‎ PRIVACY FILTER


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl