man Jentje Klazes Hiemstra‏‎, zoon van Klaas Luitjens Hiemstra en Willemke Jentjes Grouwstra‏.
Geboren ‎20 sep 1830 Deinum, overleden ‎21 feb 1922 Deinum om 08:00 uur‎, 91 jaar (overlijden aangifte: Ale van Dijk). Beroepen: ‎1855; boerenknecht, ‎van 1855 tot 1911; arbeider. Woonplaatsen: ‎1855 Hijlaard, ‎van 1855 tot 1911 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Trijntje Kornelis Bakker, overlijden aangifte: Andries Tjeerds Bosch, overlijden aangifte: Rindert Hendriks Oostra, overlijden aangifte: Gaele Freerks Hoekstra, overlijden aangifte: Sjieuwke Sjoerds Wiglema, overlijden aangifte: Reimer Martens Schotanus, overlijden aangifte: Pieter Jans Rodenhuis, overlijden aangifte: Gerhardus Hessels Hommema, overlijden aangifte: Sjoukje Spa, overlijden aangifte: Dieuwke Hettes Hettema, overlijden aangifte: Jan Broers Boonstra, overlijden aangifte: Dirk Jans van der Ley, overlijden aangifte: Rinske Roelofs Jasper, overlijden aangifte: Jetske Jans van der Ley, overlijden aangifte: Hilbrand Jans Feitsma, overlijden aangifte: Houke Tolsma, overlijden aangifte: Ale Keimpes Wierstra, overlijden aangifte: Heerke Klazes Meines, overlijden aangifte: Tjerk Ymkes Tjerkstra, overlijden aangifte: Eelkje Wiersma, overlijden aangifte: Gerritje Hendriks van der Meer, overlijden aangifte: Trijntje Rodenhuis, overlijden aangifte: Freerk Alberts Veenstra, overlijden aangifte: Sjoukje Joukes de Boer, overlijden aangifte: Anne van der Ley, overlijden aangifte: Neeltje de Jong, overlijden aangifte: Antje Heegstra, overlijden aangifte: Meindert IzaƤk Douma, overlijden aangifte: Lieuwe Mollema, overlijden aangifte: Sjoukje Haarsma, overlijden aangifte: Sybertje Swart, overlijden aangifte: Sjoerdtje Mollema, overlijden aangifte: Lutske Mollema, overlijden aangifte: Dirk van der Veen, overlijden aangifte: Keimpe van der Veer

Gehuwd ‎25 aug 1855 gem. Baarderadeel (27 jaar gehuwd) met:

woman Jeltje Gjolts Kalma‏‎, dochter van Gjolt Jacobs Kalma en Tjipken Jans de Boer‏.
Geboren ‎± 1832 Hijlaard, overleden ‎14 mei 1883 Deinum om 03:30 uur‎, ongeveer 51 jaar (overlijden aangifte: Pieter Jans Rodenhuis, Dirk Jans van der Ley). Beroepen: ‎1855; dienstmeid, ‎tot 14 mei 1883; inlandsche kramersche. Woonplaatsen: ‎1855 Hijlaard, ‎tot 14 mei 1883 Deinum

Kinderen:

1.
man Klaas Jentjes Hiemstra‏‎
Geboren ‎29 nov 1855 Deinum (geboorteaangifte: Klaas Luitjens Hiemstra, Klaas Meines Meines)‎
2.
woman Willemke Jentjes Hiemstra‏
Geboren ‎9 mrt 1857 Deinum (geboorteaangifte: Klaas Luitjens Hiemstra), overleden ‎13 mei 1942 Huizum‎, 85 jaar, begraven ‎ Deinum
3.
woman Tjipkje Jentjes Hiemstra‏‎
Geboren ‎19 nov 1858 Deinum (geboorteaangifte: Gerhardus Hessels Hommema, Tjeerd Andries Bosch)‎
4.
man Klaas Jentjes Hiemstra‏
Geboren ‎5 mrt 1861 Deinum (geboorteaangifte: Klaas Dirks Zijlstra, Gerhardus Hessels Hommema), overleden ‎30 sep 1954‎, 93 jaar, begraven ‎ Deinum. Beroepen: ‎van 1888 tot 1889; arbeider, ‎van 1906 tot 1912; werkman, ‎1919; dorpsreiniger. Woonplaats: ‎van 1888 tot 1919 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Pieter Sjoerds Bartlema
5.
man Gjalt Jentjes Hiemstra‏‎
Geboren ‎15 apr 1863 Deinum, overleden ‎4 okt 1863 Deinum om 14:00 uur in het huis nr.67‎, minder dan 1 jaar oud (overlijden aangifte: Pieter Sjoerds Wiglema, Kornelis Lieuwes de Graaf)
6.
woman Trijntje Jentjes Hiemstra‏‎
Geboren ‎9 mei 1868 Deinum‎
7.
man Douwe Jentjes Hiemstra‏‎
Geboren ‎25 mei 1870 Deinum, overleden ‎4 feb 1876 Deinum om 11:30 uur in het huis nr.40‎, 5 jaar (overlijden aangifte: Keimpe Mients van der Meer, Kornelis Jacobs Zondervan)


2e huwelijk
man Jentje Klazes Hiemstra‏‎, zoon van Klaas Luitjens Hiemstra en Willemke Jentjes Grouwstra‏.

Gehuwd ‎19 feb 1885 gem. Menaldumadeel (37 jaar gehuwd) met:

woman Baukje Tymersma‏‎, dochter van Gerben Taekeles Tiemersma en Dieuke Douwes Wytsma‏.
Geboren ‎31 jul 1843 Blessum‎

Kind:

1.
woman Dieuwke Hiemstra‏‎
Geboren ‎± 1890 Deinum, overleden ‎23 nov 1909 Deinum om 21:00 uur‎, ongeveer 19 jaar (overlijden aangifte: Pieter van der Ley, Rinze Hendriks van der Woude)


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl