man Douwe Lieuwes Mollema‏‎, zoon van Lieuwe Klazes Mollema en Sjoerdtje Johannes Steggerda‏.
Geboren ‎22 sep 1863 Blessum, overleden ‎9 nov 1951 Grouw‎, 88 jaar. Beroepen: ‎van 1893 tot 1902; werkman, ‎1910; venter, ‎van 1909 tot 1916; koopman. Woonplaats: ‎van 1891 tot 1916 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Hijke Jurjens de Boer, overlijden aangifte: Keimpe Feddes Jellema, overlijden aangifte: Dieuwke Hettes Hettema, overlijden aangifte: Bouwe Obbes Venstra, overlijden aangifte: Jelle Ales Wierstra, overlijden aangifte: Houke Tolsma, overlijden aangifte: Ytje Ages Feitsma, overlijden aangifte: Geert Bosch, overlijden aangifte: Sybertje Swart

Gehuwd ‎17 mei 1888 gem. Menaldumadeel (63 jaar gehuwd) met:

woman Geertje Kuipers‏‎, dochter van Hendrik Ypes Kuiper en Feikje Pieters van der Woude‏.

Kinderen:

1.
man Lieuwe Mollema‏‎
Geboren ‎± 1890 Engelum, overleden ‎9 mei 1909 Deinum om 21:30 uur‎, ongeveer 19 jaar (overlijden aangifte: Willem Beetstra, Jentje Klazes Hiemstra)
Nooit getrouwd
2.
man Hendrik Mollema‏
Geboren ‎19 jul 1891 Deinum, overleden ‎31 jan 1973‎, 81 jaar, begraven ‎ Deinum. Beroepen: ‎1916; vrachtrijder, ‎1938; aanspreker, ‎van 1922 tot 1945; werkman. Woonplaats: ‎van 1891 tot 1945 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Joukjen Jelles Hoekstra, overlijden aangifte: Joukjen Ates van der Meer, overlijden aangifte: Grietje Olpherts Wiersma, overlijden aangifte: Cornelia Huigen, overlijden aangifte: Ytje Lykeles Memerda, overlijden aangifte: Sjoerd Eises Eisinga, overlijden aangifte: Saakje Melles Dillema, overlijden aangifte: Sytske Zondervan, overlijden aangifte: Willemke Taedes de Wal, overlijden aangifte: Ytje Taekes Oosterwoud, overlijden aangifte: Jeltje Oedses Diemersen, overlijden aangifte: Willemke Gerrits Dijkstra, overlijden aangifte: Symen Tjisses van Dijk, overlijden aangifte: Minne Abes Zantema, overlijden aangifte: Antje Jelkes Bosma, overlijden aangifte: Klaas Jacobs Greydanus, overlijden aangifte: Jacob Rinzes Feitsma, overlijden aangifte: Johannes Heslinga, overlijden aangifte: Jochem Martens Odinga, overlijden aangifte: Sara Westerdijk, overlijden aangifte: Atje Sikkes van der Woude, overlijden aangifte: Riekele Everts Borger, overlijden aangifte: Dirk Kuiken, overlijden aangifte: Geeske Tjibbes Hiemstra, overlijden aangifte: Pieter Foppes Swart, overlijden aangifte: Eelke Annes de Boer, overlijden aangifte: Sieuke Folkerts Stienstra, overlijden aangifte: Rinze Sybrens Mulder, overlijden aangifte: Homme Hanzes de Groot, overlijden aangifte: Jan Geerts van der Meer, overlijden aangifte: Rinske Bakker, overlijden aangifte: Trijntje Brouwer, overlijden aangifte: Sjoukje Hoites Haitsma, overlijden aangifte: Tjitse Ages Tiemersma, overlijden aangifte: Antje Greydanus, overlijden aangifte: Ale van Dijk, overlijden aangifte: Allert Haringa, overlijden aangifte: Jan Douwes de Jong, overlijden aangifte: Jacob Zijlstra, overlijden aangifte: Baukje Lautenbach, overlijden aangifte: Sjoukje Rinzes Mulder, overlijden aangifte: Klaas Jacobs Feitsma, overlijden aangifte: Janke Hoekstra, overlijden aangifte: Dirkje van der Meer, overlijden aangifte: Klaaske Boersma, overlijden aangifte: Ytzen Tamminga, overlijden aangifte: Trijntje Cornelis Hofstra, overlijden aangifte: Jitske Mensing, overlijden aangifte: Janke van der Veer, overlijden aangifte: Grietje van der Veer, overlijden aangifte: Leyendekker levenloos geboren jongen, overlijden aangifte: Egbert Kempenaar, overlijden aangifte: Roelina Dijkstra, overlijden aangifte: Age Bosch, overlijden aangifte: Johannes Mozes, overlijden aangifte: Thijs Bernardus Krol, overlijden aangifte: Albert Dam, overlijden aangifte: Jantje de Groot
3.
man Klaas Mollema‏‎
Geboren ‎21 nov 1893 Deinum, overleden ‎15 mrt 1894 Deinum om 12:00 uur‎, 0 jaar (overlijden aangifte: Pieter Haagsma, Dirk Jans van der Ley)
4.
woman Sjoerdtje Mollema‏‎
Geboren ‎± dec 1898 Deinum, overleden ‎14 sep 1899 Deinum om 22:00 uur‎, ongeveer 0 jaar (overlijden aangifte: Jelle Jelmers Miedema, Jentje Klazes Hiemstra)
5.
woman Sjoerdtje Mollema‏
Geboren ‎± 1902 Deinum‎


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl