man Eeltje Brands Fennema‏‎, zoon van Brant Eeltjes Fennema en Pietje Tjalles Andringa‏.
Geboren ‎± 1799 Dronrijp, overleden ‎20 jan 1864 Deinum om 17:00 uur in het huis nr.25‎, ongeveer 65 jaar (overlijden aangifte: Jan Willems Winkler, Dirk Sikkes Nicolai). Beroepen: ‎van 1827 tot 1835; dienstknecht, ‎van 1840 tot 1860; arbeider, ‎van 1849 tot 1862; gardenier, ‎van 1859 tot 20 jan 1864; turfmeter. Woonplaats: ‎van 1835 tot 20 jan 1864 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Ymkje Adams de Boer, overlijden aangifte: Hillebrand Klases Feitsma, overlijden aangifte: Dieucke Heins Feitsma, overlijden aangifte: Remelia Pieters Velsen, overlijden aangifte: Arnoldus Willems Eisma, overlijden aangifte: Auke Hendriks Lutmers, overlijden aangifte: Taeke Hillebrands Feitsma, overlijden aangifte: Hendrikje Sjuks Hettema, overlijden aangifte: Ale Sybes Cuperus, overlijden aangifte: Jacob Douwes Faber, overlijden aangifte: Gatze Jans Elzinga

Gehuwd ‎20 dec 1820 gem. Menaldumadeel (43 jaar gehuwd) met:

woman Lysbeth Sjoerds Wiglama‏‎, dochter van Sjoerd Heerkes Wiglema en Gerlofke Gerlofs Postma‏.
Geboren ‎± 1798 Rauwerd‎. Woonplaats: ‎1862 Deinum

Kinderen:

1.
man Pieter Eeltjes Fennema‏‎
Geboren ‎± 1833 Deinum, overleden om 10:00 uur in het huis nr.46 (overlijden aangifte: Sjouke Rinkes Roukema, Klaas Aukes Luthmers)
Nooit getrouwd

2.
man Auke Eeltjes Fennema‏
Geboren ‎± 1837 Deinum‎

3.
woman Sjieuwke Fennema‏‎
Geboren ‎11 jul 1841 Deinum, overleden ‎6 jul 1862 Leeuwarden om 16:30 uur‎, 20 jaar. Beroep: ‎tot 6 jul 1862; dienstbode te Leeuwarden. Woonplaats: ‎tot 6 jul 1862 DeinumN.N.‎

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl