man Tjeerd Sijes Bosch‏‎, zoon van Sije Tjeerds Bosch en Trijntje Ulbes Wijngaarden‏.
Geboren ‎17 aug 1831 Deinum, overleden ‎7 feb 1912 Deinum om 23:00 uur‎, 80 jaar (overlijden aangifte: Tjitse Ages Tiemersma, Klaas Jacobs Greydanus). Beroepen: ‎van 1862 tot 1869; gardenier, ‎van 1869 tot 1892; arbeider, ‎tot 7 feb 1912; koemelker. Woonplaats: ‎van 1832 tot 1892 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Ate Idzes van der Meer, overlijden aangifte: Rimmert Reins Kuiken, overlijden aangifte: Ymkje Pieters Hiemstra, overlijden aangifte: Aaltje Gerrits Koster, overlijden aangifte: Hinke Jacobs Feitsma, overlijden aangifte: Geert Ydes Huizinga, overlijden aangifte: Hilbrand Jans Feitsma, overlijden aangifte: Haitze Piekes Bakker, overlijden aangifte: Aafke Pieters Rodenhuis, overlijden aangifte: Tjitske Tjerks Venstra, overlijden aangifte: Pietje Tjerks Venstra, overlijden aangifte: Johan Jans Nieuwland

Gehuwd ‎16 mei 1855 gem. Menaldumadeel (6 jaar gehuwd) met:

woman Afke Thomas Bijkersma‏‎, dochter van Thomas Ydes Bijkersma en Eelkje Pieters Netters‏.
Geboren ‎± 1826 Ysbrechtum (geboorteaangifte: Pieke Haitzes Bakker), overleden ‎25 nov 1861 Deinum om 08:30 uur‎, ongeveer 35 jaar (overlijden aangifte: Jacob Sinnema, Gerhardus Hessels Hommema)

Kinderen:

1.
woman Trijntje Tjeerds Bosch‏‎
Geboren ‎14 mrt 1856 Deinum, overleden ‎5 okt 1856 Deinum‎, minder dan 1 jaar oud
2.
man Sije Tjeerds Bosch‏‎
Geboren ‎12 jun 1857 Deinum‎
3.
man Eelke Tjeerds Bosch‏
Geboren ‎14 nov 1859 Deinum‎. Beroep: ‎van 1889 tot 1894; arbeider. Woonplaats: ‎van 1889 tot 1894 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Oeds Sakes Diemersen, overlijden aangifte: Wopke Sipkes de Jong, overlijden aangifte: Pieter Boonstra, overlijden aangifte: Jentje Hiemstra
4.
woman Trijntje Tjeerds Bosch‏
Geboren ‎22 nov 1861 Deinum, overleden ‎2 jul 1951 Akkrum‎, 89 jaar


2e huwelijk
man Tjeerd Sijes Bosch‏‎, zoon van Sije Tjeerds Bosch en Trijntje Ulbes Wijngaarden‏.

Gehuwd ‎16 mei 1863 gem. Baarderadeel (3 jaar gehuwd) met:

woman Rigtje Jochums Rijpma‏‎, dochter van Jochum Hillebrands Rijpma en N.N.‏.
Geboren ‎± 1834 Weidum, overleden ‎22 feb 1867 Deinum in het huis nr.56‎, ongeveer 33 jaar (overlijden aangifte: Douwe Klazes Hiemstra, Tjerk Obbes Venstra)

Kinderen:

1.
man Jochum Tjeerds Bosch‏
Geboren ‎14 mrt 1864 Deinum‎. Beroepen: ‎van 1890 tot 1897; werkman, ‎1902; koemelker. Woonplaats: ‎van 1890 tot 1897 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Dieuwke Schuitema, overlijden aangifte: Jeltje Bouwer, overlijden aangifte: Tjeerd de Zee
2.
man Ulbe Tjeerds Bosch‏
Geboren ‎1 feb 1867 Deinum‎. Beroep: ‎van 1896 tot 1897; werkman. Woonplaats: ‎van 1896 tot 1897 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Gerrit Pieters Dijkstra, overlijden aangifte: Jisseltje Petrus Steensma


3e huwelijk
man Tjeerd Sijes Bosch‏‎, zoon van Sije Tjeerds Bosch en Trijntje Ulbes Wijngaarden‏.

Gehuwd ‎13 mei 1869 gem. Menaldumadeel (42 jaar gehuwd) met:

woman Joukjen Jelles Hoekstra‏‎, dochter van Jelle Feyes Hoekstra en Beitske Theunis Hoekstra‏.
Geboren ‎21 jul 1836 Veenwouden, overleden ‎20 jan 1924 Deinum om 01:00 uur‎, 87 jaar (overlijden aangifte: Hendrik Mollema, Ale van Dijk). Beroep: ‎1869; dienstmeid. Woonplaats: ‎1869 Jellum

Kinderen:

1.
woman Beitske Tjeerds Bosch‏
Geboren ‎10 jun 1870 Deinum‎
2.
man Jelle Tjeerds Bosch‏‎
Geboren ‎20 jul 1872 Deinum, overleden ‎3 aug 1872 Deinum om 15:30 uur in het huis nr.56‎, minder dan 1 jaar oud (overlijden aangifte: Tjerk Obbes Venstra, Pieter Jans Rodenhuis)
3.
man Jelle Tjeerds Bosch‏‎
Geboren ‎16 aug 1873 Deinum‎. Beroep: ‎1901; koemelker. Woonplaats: ‎1901 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Tjepke Jelles Swart
4.
woman Sieuwke Tjeerds Bosch‏‎
Geboren ‎8 sep 1875 Deinum‎


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl