man Fokke Bouwes "Foppe" Swart‏‎, zoon van Bouwe Sjoerds Swart en Dirkje Pieters Twijnstra‏.
Geboren ‎± 1827 Boksum, overleden ‎18 apr 1882 Deinum om 14:00 uur‎, ongeveer 55 jaar (overlijden aangifte: Tjerk Obbes Venstra, Sake Pieters Scheffer). Beroepen: ‎1853; koopman, ‎van 1864 tot 1867; tapper, ‎van 1859 tot 1872; winkelier, ‎van 1881 tot 18 apr 1882; beurtschipper. Woonplaatsen: ‎1853 Boksum, ‎van 1859 tot 1882 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Dieuwke Pieters Kuperus, overlijden aangifte: Johannes Nannes Kuperus, overlijden aangifte: Anne Taekes van der Veen, overlijden aangifte: Nanne Jans Kuperus, overlijden aangifte: Grietje Johannes Kuperus, overlijden aangifte: Jan Ruurds Elzinga, overlijden aangifte: Wytske Esges Terpstra, overlijden aangifte: Berber Petrus Sinnema, overlijden aangifte: Gatze Jans Elzinga, overlijden aangifte: Anne Jans Elzinga, overlijden aangifte: Klaas Nannes Kuperus, overlijden aangifte: Baukje Minnes Cuperus

Gehuwd ‎7 mei 1856 gem. Menaldumadeel (25 jaar gehuwd) met:

woman Dirkje Pieters van der Woude‏‎, dochter van Pieter Jans van der Woude en Wikje Durks Spiekstra‏.
Geboren ‎± 1831 Warga‎

Kinderen:

1.
man Bouwe Fokkes Swart‏
Geboren ‎12 jan 1860 Deinum, overleden ‎17 okt 1935 Deinum om 14:30 uur‎, 75 jaar (overlijden aangifte: Hendrik Hollema). Beroepen: ‎van 1885 tot 1897; schipper, ‎van 1902; beurtschipper. Woonplaats: ‎van 1885 tot 1910 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Sytske Dijkstra, overlijden aangifte: Hinne Ypes van der Meulen, overlijden aangifte: Klaas Aukes Luthmers, overlijden aangifte: Tjerk Obbes Venstra, overlijden aangifte: Fokke Hendriks van der Meer, overlijden aangifte: Meintje Hendriks van der Meer, overlijden aangifte: Eke Olivier, overlijden aangifte: Andries Dirks Mensing, overlijden aangifte: Cornelis van der Eems, overlijden aangifte: Sjoerd Bakker, geboorteaangifte: van der Veen levenloos geboren meisje

2.
man Pieter Foppes Swart‏
Geboren ‎23 apr 1862 Deinum, overleden ‎28 sep 1937 Deinum om 12:30 uur‎, 75 jaar (overlijden aangifte: Hendrik Mollema). Beroepen: ‎1888; arbeider, ‎1894; winkelier. Woonplaats: ‎van 1888 tot 28 sep 1937 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Anna Elisabeth Jarings, overlijden aangifte: Anne de Boer

3.
man Dirk Swart‏
Geboren ‎13 sep 1866 Deinum, overleden ‎14 dec 1943‎, 77 jaar, begraven ‎ Boksum. Beroepen: ‎1913; turfschipper, ‎1918; timmerknecht. Woonplaats: ‎van 1913 tot 1918 Boksum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Eelkje Sjerps Kalma, overlijden aangifte: Eelkjen Jacobus Kalma, overlijden aangifte: Wopke Hofstra, overlijden aangifte: Antje JornaN.N.‎

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl