man Sake Pieters Scheffer‏‎, zoon van Pieter Scheffer en Sybrig Wijma‏.
Geboren ‎± 1845 Oosterlittens, overleden ‎2 feb 1913 Deinum om 13:00 uur‎, ongeveer 68 jaar (overlijden aangifte: Pieter Jacobs Kuiphof). Beroepen: ‎van 1881 tot 1897; ketelboeter, ‎van 1877 tot 1906; uurwerkmaker, ‎van 1879 tot 2 feb 1913; koperslager. Woonplaats: ‎van 1877 tot 2 feb 1913 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Sytske Dijkstra, overlijden aangifte: Yttje Oenses Boersma, overlijden aangifte: Jan Gerrits de Jong, overlijden aangifte: Antje Petrus Kuperus, overlijden aangifte: Hinke Ages Feitsma, overlijden aangifte: Ruurd Jacobs Feitsma, overlijden aangifte: Auke Veldstra, overlijden aangifte: Fokke Bouwes "Foppe" Swart, overlijden aangifte: Okje Johannes de Vries, overlijden aangifte: Bauke Lammerts Corée, overlijden aangifte: Dieuwke Gerbens de Groot, overlijden aangifte: Johanneske Wierda, overlijden aangifte: Hendrik Gjalts van der Meer, overlijden aangifte: Geert Jans van der Meer, overlijden aangifte: Age Andries Tiemersma, overlijden aangifte: Gerben Everts de Groot, overlijden aangifte: Rinske Ridserts Jager, overlijden aangifte: Hendrik Rimmerts Kuiken, overlijden aangifte: Johannes Sjoerds Nieuwland, overlijden aangifte: Pieter Weiland, overlijden aangifte: Jouke Keimpes Wierstra, overlijden aangifte: Dieuwke Klazes Hellema, overlijden aangifte: Tietje Gerbens Algera, overlijden aangifte: Trijntje Hofstra, overlijden aangifte: Jacob Feitsma, overlijden aangifte: Anna Ages Tiemersma, overlijden aangifte: Jan Corée, overlijden aangifte: Fokke Hendriks van der Meer, overlijden aangifte: Meintje Hendriks van der Meer, overlijden aangifte: Auke Nieuwland, overlijden aangifte: Taetske van der Vliet, overlijden aangifte: Emkje Landstra, overlijden aangifte: Maike Nieuwland, overlijden aangifte: Andries Nieuwland, overlijden aangifte: Anne Nieuwland, overlijden aangifte: Yfke Weiland, overlijden aangifte: Beert Tiemersma, overlijden aangifte: Simon Tamminga, overlijden aangifte: Jacoba Dijkstra, overlijden aangifte: Pieter Dekker, overlijden aangifte: Freerk Weiland, overlijden aangifte: Tjerk de Groot, overlijden aangifte: Anne de Boer, overlijden aangifte: Wypkje Huisman, overlijden aangifte: Tettje de Groot, overlijden aangifte: Froukje Sienema, overlijden aangifte: Jacobus Tjepkema, overlijden aangifte: Catrinus Tjepkema, overlijden aangifte: Tjerk de Groot, overlijden aangifte: Sjoerd Bakker, overlijden aangifte: Pieter Feitsma, geboorteaangifte: van der Veer levenloos geboren meisje, overlijden aangifte: Ybele Sierds van der Veer

Gehuwd ‎13 mei 1875 gem. Menaldumadeel (37 jaar gehuwd) met:

woman Berber Stellingwerf‏‎, dochter van Gerben Jelles Stellingwerf en Trijntje Gaeles Stienstra‏.
Geboren ‎30 dec 1848 Blessum om 00:30 uur (geboorteaangifte: Durk Jans Bosma, Tjeerd Jans Bosma), overleden ‎3 jun 1925 Deinum om 11:00 uur‎, 76 jaar (overlijden aangifte: Anne Franzes Jellema, Hendrik Mollema). Beroep: ‎1872; dienstmeid. Woonplaats: ‎1872 Boksum, ‎1e huwelijk met: Sake Pieters Scheffer, 2e gehuwd/ relatie met: N.N.

Kinderen:

1.
woman Trijntje Scheffer‏
Geboren ‎16 mrt 1876 Deinum, overleden ‎24 jan 1964 Deinum‎, 87 jaar, begraven ‎± 28 jan 1964 Deinum. Beroep: zonder beroep

2.
woman Sybrig Scheffer‏
Geboren ‎± 1879 Deinum‎. Woonplaats: ‎1914 Blessum

3.
woman Antje Scheffer‏
Geboren ‎11 sep 1881 Deinum, overleden ‎30 dec 1927 Leeuwarden om 15:30 uur wonende te Deinum‎, 46 jaar, begraven ‎ Deinum

4.
woman Sytske Sakes Scheffer‏
Geboren ‎11 aug 1887 Deinum, overleden ‎1 apr 1947‎, 59 jaar, begraven ‎ DeinumVrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl