Item

Laatste update 18 mrt 2019

Aantal gezinnen 1740
Gezinnen met meeste kinderen 14 Haije Tiedes Swart en Hiltje Pieters Stienstra
Aantal personen 4718

Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl