Voornaam:
Achternaam:
Beroep:
Geboren/ Gedoopt:
  (tot:  )
Geboren/ Gedoopt:
Eigen code:
Overleden/ Begraven:
  (tot:  )
Overleden/ Begraven:
Tekst:
Kies sekse:
Alle  Man  Vrouw  N.N.
Plaats:
Postcode:
Echtgenoot/e voornaam:
Echtgenoot/e achternaam:
Getuige:
GEDCOM-nummer (ID):
Onderzoek status:
ouders onbekend  vader onbekend  moeder onbekend  Alle  
    Standaard zoeken
   Help
Tip:Met het uitgebreide zoeken kunnen makkelijk lijsten worden gemaakt zoals: alle personen met familienaam Schaap die zijn geboren tussen 1820 en 1840 in Amsterdam
Men kan ook zonder naam zoeken: alle personen die zijn overleden in 1901 in Amstelveen.
Let op:Bij gebruik van geboorte- en/of overlijdens zoekvakjes moet men op het volgende letten:
1. Personen waarvan geen geboorte- of overlijdensgegevens in de database staan, zullen niet worden gevonden.
2. Personen met privacy beperkingen zullen niet worden weergegeven, tenzij U bent ingelogd met voldoende permissies.
Deze personen kunnen worden gevonden door alleen met voor- en/of achternaam te zoeken.

23 personen gevonden.
Bladzijde 1

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
woman Algera, Aafke Gerbens X Minne Sjoerds Nieuwland* ‎± 1847* Deinum† ‎19 aug 1877† Deinum
woman Algera, Anna X Sytze Noordenbos* ‎14 aug 1912* Deinum
man Algera, Anne Jisses X Gerbrig Folkerts Algera* ‎± 1796* Miedum† ‎27 sep 1859† Deinum
woman Algera, Antje Tjeerds X Wytze de Jong* ‎± 1832* Exmorra
man Algera, Auke Jentjes X Antje Martens Koldijk* ‎± 1851* Weidum
man Algera, Auke Jentsjes X Naam gefilterd* ‎26 sep 1913† ‎8 aug 1997[] Deinum
man Algera, Auke Sjoerds X Ymkjen Jentjes de Groot
woman Algera, Doetje Folkerts X Johannes Jans Bruinsma* ‎± 1811* Jelsum
man Algera, Folkert Syes X Pietje Doedes de Jong
man Algera, Gerben Aukes X Aaltje Tjerks Boonstra* ‎± 1815* Menaldum
woman Algera, Gerbrig Folkerts X Anne Jisses Algera
man Algera, Jentje Aukes X Klaaske Ages Faber* ‎9 mei 1879* Weidum† ‎27 nov 1954† Franeker
man Algera, Jitse Tjipkes X Jeltje Doedes de Jong
woman Algera, Klaaske Aukes X Jolt Roelofs Oostra* ‎± 1878* Winsum (Fr)
woman Algera, Lolkje Folkerts X Folkert Petrus Cuperus* ‎± 1821* Friens
man Algera, Pieter Gerbens * ‎± jan 1857* Deinum† ‎6 jun 1857† Deinum
woman Algera, Tietje Gerbens X Minne Sjoerds Nieuwland* ‎± 1855* Deinum† ‎13 mrt 1881† Deinum
man Algera, Tjeerd Baukes X Rinske Rommerts Visscher
woman Algera, Trijntje Alberts X Rinze Jacobs Feitsma
woman Algera, Wytske Jochums X Johannes Romkes Pagels
woman Algera, Ymkjen Gerbens X Bouwe Obbes Venstra* ‎± 1843* Mantgum
woman Algera, Zuster X Gerrit Okkema* ‎29 mrt 1908* Deinum
woman Algera, Zuster * ‎17 jan 1906* Deinum† ‎21 jan 1906† Deinum

Bladzijde 1

Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl