Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
10047 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 =>

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
woman -  Bregt Foppes 1e X ..... Nnes, 2e X Johannes Douwes* ‎± 1680
woman -  Joanna Willems X Hendrik Termas
man -  Pieter Johannes * ‎6 mrt 1780* Deinum
woman -  Tjitske Jiskes X Jan Tjeerds* ‎voor 1791
man -  Broer Broers X Emke Gerbens
woman -  Grietje Douwes X Kornelis Feikes
man -  Job Fokkes X Fokjen Fokkes
man -  Pieter Klazes X Grietje Jans van Eyck
woman -  Tjitske Symons X Rinze Klazes van Tuinen
woman -  Christina Coerts X Gerrit Nienhuis* ‎voor 1673
man -  Job Jans X Antje Tjallings* ‎30 sep 1754* Deinum† ‎1809
man -  Pieter Michiels X Saapke Lammerts Lautenbach
woman -  Tjitske Theunis X Johannes Klases
man -  Christoffel Jacobs X Janke Toons* ‎voor 1740
woman -  Grietje Gepkes X Jelte Harings* ‎voor 1758
man -  Jochem Johannes X Lolkjen Gerlofs Baarda~ ‎22 mei 1747~ Deinum
woman -  Tjitske Tjibbes X Anne Klazes Terpstra
man -  Claas Aarns X Aukjen Douwes* ‎25 apr 1716* Deinum
woman -  Grietje Gerrijts * ‎7 nov 1769* Schenkenschans
man -  Jochem Minnes * ‎8 okt 1725* Deinum
man -  Pieter Ruurds ~ ‎6 mrt 1735~ Hempens
woman -  Tjittje Kornelis X Frans Feddes
man -  Claas Cornelis X Arjaantje Sydses* ‎voor 1670
woman -  Grietje Gerrijts X Edger Klases* ‎voor 1737
man -  Jochem Ruurds * ‎1 mrt 1689* Deinum
man -  Pieter Sybes X Martzen Sjoerds Swart
woman -  Trijn Cornelis * ‎20 mei 1712* Deinum
man -  Claas Hendriks ~ ‎22 nov 1696~ Boksum
woman -  Grietje Hanzes * ‎8 jun 1800~ Oosterwierum
man -  Jochum Durks X Trijntje Johannes† ‎voor 1792


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl