Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
10047 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 =>

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
woman -  Bregt Foppes 1e X ..... Nnes, 2e X Johannes Douwes* ‎± 1680
woman -  Joanna Willems X Hendrik Termas
woman -  Tjitske Jiskes X Jan Tjeerds* ‎voor 1791
man -  Broer Broers X Emke Gerbens
woman -  Grietje Douwes X Kornelis Feikes
man -  Job Fokkes X Fokjen Fokkes
man -  Pieter Klazes X Grietje Jans van Eyck
woman -  Tjitske Symons X Rinze Klazes van Tuinen
woman -  Christina Coerts X Gerrit Nienhuis* ‎voor 1673
woman -  Grietje Ernstes X Jacob Douwes* ‎± 1754† ‎31 jul 1826† Weidum
man -  Pieter Michiels X Saapke Lammerts Lautenbach
woman -  Tjitske Theunis X Johannes Klases
man -  Christoffel Jacobs X Janke Toons* ‎voor 1740
woman -  Grietje Gepkes X Jelte Harings* ‎voor 1758
man -  Pieter Pelgrims † ‎1742† Marssum
woman -  Tjitske Tjibbes X Anne Klazes Terpstra
woman -  Tjittje Kornelis X Frans Feddes
man -  Claas Cornelis X Arjaantje Sydses* ‎voor 1670
woman -  Grietje Gerrijts X Edger Klases* ‎voor 1737
man -  Pieter Sybes X Martzen Sjoerds Swart
man -  Jochum Durks X Trijntje Johannes† ‎voor 1792
man -  Pieter Tjommes X Trijntje Symens
man -  Claas Hillebrands X Bauk Sjoerds* ‎voor 1690
man -  Jochum Gaeles X Aaltje Hendriks† ‎± 1794
man -  Pieter Ymes X Harmke Klazes
woman -  Trijntje Andries X Jan Nannes Kuperus
man -  Claas Hommes X Agniet Johannis* ‎voor 1665
man -  Jochum Ruurds X Aukje Minnes* ‎voor 1683
woman -  Pietje X Hendrik
woman -  Trijntje Arends X Dirk Pyters


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl