Voornaam: Achternaam: Beroep:
Geboren/ Gedoopt:   (tot:  )Geboren/ Gedoopt: Eigen code:
Overleden/ Begraven:   (tot:  )Overleden/ Begraven: Tekst:
Kies sekse:Alle  Man  Vrouw  N.N.Plaats: Postcode:
Echtgenoot/e voornaam: Echtgenoot/e achternaam: Getuige:
Gedcomnummer (ID): Onderzoek status:ouders onbekend  vader onbekend  moeder onbekend  Alle  
    Standaard zoeken
   Help
Tip:With Advanced Search you can easily create lists like: all persons with surname Schaap who were born between 1820 and 1840 in Amsterdam
You can also search without a name: all persons who died in 1901 in Amstelveen.
Note: When you use the birth and/or death search boxes please note this:
  1. Persons for whom no birth/death data exist in the database, will not be found.
2. Persons with privacy settings will not be shown, unless you are logged in with the proper permissions.
  These persons can be found by searching by name and/or surname only.

95 personen gevonden.
Bladzijde 1 2 3 4

NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
man Jong, ? de X Jette Baarda
woman Jong, Aaltje Anskes de X Sybe Dirks Dorhout
woman Jong, Aaltje Douwes de X Jurjen Lieuwes Mollema* ‎± 1807* Beers† ‎8 feb 1846† Blessum
woman Jong, Aaltje Harmens de * ‎± 1869* Leeuwarden† ‎28 apr 1871† Boksum
woman Jong, Adriaantje de * ‎29 nov 1901* Jorwerd
woman Jong, Adriaantje de X Pieter Dijkstra* ‎22 jun 1890* Boksum
man Jong, Anne de X Wijke van der Meer* ‎27 apr 1880* Boksum† ‎2 nov 1963† Rijperkerk
woman Jong, Antje de X Jacob van der Schaaf* ‎13 apr 1888* Weidum† ‎17 mrt 1946† Beetgum
woman Jong, Antje Pieters de X Bouwe Jacobs Kalma* ‎27 jan 1809* Jellum
woman Jong, Antje Ynzes de * ‎31 dec 1841* Boer† ‎29 nov 1873† Menaldum
man Jong, Auke Jetses de X Fetje Tjeerds van Althuis
woman Jong, Aukje de X Tjebbe Tjebbes* ‎± 1854* Makkum† ‎1 dec 1882† Boksum
woman Jong, Aukje Tjeerds de X Wilhelm Alexander de Rapper* ‎± 1847* Blessum† ‎11 apr 1871† Marssum
woman Jong, Aukje Ynzes de
woman Jong, Baukje de X Minne Klazes Cuperus* ‎± 1847* Wirdum (LWL)
woman Jong, Beitske Douwes de X Sierd Ybeles van der Veer* ‎11 dec 1815* Deinum† ‎22 mrt 1886† Marssum
woman Jong, Bieuwkje Johannes de X Tee Annes Hietkamp
man Jong, Bouwe Douwes de X Grietje Lodewijks Beyerman* ‎± 1788* Midlum† ‎9 mrt 1839† Marssum
woman Jong, Dettje Symens de X Homme Atzes Dijkstra
woman Jong, Dieuwke de * ‎30 apr 1910* Franeker† ‎28 aug 1944† Leeuwarden
woman Naam gefilterd
woman Jong, Doedtje de * ‎25 sep 1905* Jorwerd
man Jong, Doeke de * ‎30 mrt 1903* Jorwerd
man Naam gefilterd
man Jong, Douwe Dirks de X Andeltje (of: Antje) Bouwes Cuperus* ‎± 1758* Dronrijp† ‎28 mrt 1821† Blessum
man Jong, Douwe Douwes de X Yntje Jochems Kingma
man Jong, Douwe Douwes de X Aaltje Jacobs Boersma
man Jong, Douwe Pieters de * ‎5 jun 1802* Deinum
man Jong, Douwe Pieters de X Baukje Hedzers Tiemersma* ‎± 1817* Huizum
man Jong, Douwe Rinzes de X Aukje Abrahams Dijkstra* ‎27 feb 1806* Boksum

Bladzijde 1 2 3 4

Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl