woman Janke Jans Jongsma‏‎, dochter van Jan Jans Jongsma en Sybrig Johannes Althuisius‏.
Geboren ‎16 feb 1847 Jellum, overleden ‎1 aug 1899 Blessum om 03:30 uur‎, 52 jaar (overlijden aangifte: Pier Hiemstra, Johannes Mollema). Beroep: ‎1881; winkeliersche. Woonplaats: ‎van 1881 tot 1 aug 1899 Blessum

Gehuwd ‎9 mei 1868 gem. Menaldumadeel (7 jaar gehuwd) met:

man Sieds Siedses Bosma‏‎, zoon van Syds Tjeerds Bosma en Saakje Broers Eekma‏.
Geboren ‎± 1845 Beers, overleden ‎6 jul 1875 Blessum om 17:30 uur‎, ongeveer 30 jaar (overlijden aangifte: Hendrik Johannes Faber, Dirk Jans van der Ley). Beroep: ‎van 1872 tot 6 jul 1875; arbeider. Woonplaats: ‎van 1872 tot 6 jul 1875 Blessum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Grietje Jacobus Alberda, overlijden aangifte: Geertje Aelzes Huizinga

Kinderen:

1.
woman Saakje Bosma‏
Geboren ‎± 1869 Blessum, overleden ‎24 jul 1893 Blessum‎, ongeveer 24 jaar. Beroep: ‎tot 24 jul 1893; winkeliersche. Woonplaats: ‎tot 24 jul 1893 Blessum
2.
man Jan Bosma‏
Geboren ‎31 okt 1870 Blessum, overleden ‎11 jul 1943‎, 72 jaar, begraven ‎ Boksum. Beroep: ‎1904; werkman. Woonplaats: ‎1904 Boksum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Jacobje Jans Dijkstra
3.
woman Sybrigje Siedses Bosma‏‎
Geboren ‎26 feb 1873 Blessum, overleden ‎10 aug 1875 Blessum om 14:00 uur in het huis nr.23‎, 2 jaar (overlijden aangifte: Jan Dirks Baarda, Dirk Jans van der Ley)
4.
woman Tjitske Siedses Bosma‏
Geboren ‎15 aug 1874, overleden ‎9 dec 1959‎, 85 jaar, begraven ‎ Deinum
5.
man Tjeerd Siedses Bosma‏
Geboren ‎29 jan 1876 Blessum, overleden ‎12 feb 1941 Boksum om 07:00 uur‎, 65 jaar (overlijden aangifte: Keimpe de Vries), begraven ‎ Boksum. Beroep: ‎van 1901 tot 1923; winkelier. Woonplaatsen: ‎van 1901 tot 1903 Deinum, ‎van 1919 tot 1923 Boksum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Pietje Pieters Hiemstra, overlijden aangifte: Sjoerdtje Johannes Steggerda, overlijden aangifte: Tjepke Jelles Swart, overlijden aangifte: Karsjen Jacobus Kalma, overlijden aangifte: Grietje Hoitema van Idsinga, overlijden aangifte: Marten Jans Schotanus, overlijden aangifte: Pierkjen Sjerps Kalma, overlijden aangifte: Okke Tjipkes Okkema, overlijden aangifte: Minne Jans Schotanus, overlijden aangifte: Grietje Bakkers, overlijden aangifte: Sije Jacobs van Dijk, overlijden aangifte: Bauke Fetzes Koopmans, overlijden aangifte: Trijntje Hofstra, overlijden aangifte: Klaaske Fennema, overlijden aangifte: Antje Sytzes Salverda, overlijden aangifte: Jan Hoekema, overlijden aangifte: Albert Groenewoud, overlijden aangifte: Tjeerd de Boer, overlijden aangifte: Jan de Vries, overlijden aangifte: Aaltje Dijkstra


2e huwelijk
woman Janke Jans Jongsma‏‎, dochter van Jan Jans Jongsma en Sybrig Johannes Althuisius‏.

Gehuwd ‎17 mrt 1881 gem. Menaldumadeel (18 jaar gehuwd) met:

man Nanne Jans Rodenhuis‏‎, zoon van Tjebbe Aedes Rodenhuis en Riemke Dirks Zijlstra‏.
Geboren ‎± 1840 Baijum‎. Beroep: ‎van 1864 tot 1895; arbeider. Woonplaats: ‎van 1864 tot 1895 Blessum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Doetje Tjeerds Bosch, overlijden aangifte: Jan Gerrits Miedema, overlijden aangifte: Douwe Jobs Kalma

Kind:

1.
man Tjibbe Nannes Rodenhuis‏
Geboren ‎12 nov 1882 Blessum, overleden ‎7 mei 1954 Boksum‎, 71 jaar, begraven ‎ Boksum. Beroep: ‎van 1910 tot 1918; werkman. Woonplaats: ‎van 1913 tot 1918 Boksum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Jaike Sijbrens van der Veen, overlijden aangifte: Hiltje Karsjens Kalma, overlijden aangifte: Eelkje Sjerps Kalma, overlijden aangifte: Lieuwe Ytzens Tamminga, overlijden aangifte: Dirkje Tamminga


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl