man Gerrit Jans Miedema‏‎, zoon van Jan Gerrits Miedema en Dirkje Gerlofs Baarda‏.
Geboren ‎16 mrt 1794 Blessum, overleden ‎21 mei 1863 Blessum om 06:30 uur in het huis nr.19‎, 69 jaar (overlijden aangifte: Freerk Tjeerds Bosch, Klaas Dirks Jongsma). Beroepen: boer, ouderling, ‎1841; landbouwer. Woonplaats: ‎1841 Blessum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Antje Sjoukes Poelstra

Gehuwd ‎3 mei 1818 gem. Menaldumadeel (40 jaar gehuwd) met:

woman Antje Thomas Ringia‏‎, dochter van Thomas Rinses Ringia en Grietje Meinderts Meinsma‏.
Geboren ‎28 aug 1796 Roordahuizum, overleden ‎4 sep 1858 Blessum om 16:00 uur in het huis nr.19‎, 62 jaar (overlijden aangifte: Lieuwe Klazes Mollema, Klaas Dirks Jongsma), ‎1e huwelijk met: Gerrit Jans Miedema, 2e Gehuwd/ relatie met: N.N.

Kinderen:

1.
man Jan Gerrits Miedema‏‎
Geboren ‎21 mrt 1819 Blessum‎
2.
man Jan Gerrits Miedema‏
Geboren ‎16 feb 1820 Blessum, overleden ‎22 apr 1895 Blessum om 11:00 uur‎, 75 jaar (overlijden aangifte: Nanne Jans Rodenhuis, Ulbe Sjoukes Wijngaarden). Beroepen: ‎1863; landbouwer, ‎1877; veehouder. Woonplaats: ‎van 1863 tot 1889 Blessum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Pylger Ruurds Wiedema, overlijden aangifte: Hans Stienstra
3.
man Thomas Gerrits Miedema‏
Geboren ‎27 okt 1821 Blessum, overleden ‎14 jan 1902 Boksum om 08:00 uur‎, 80 jaar (overlijden aangifte: Louw Jongsma, Minne Jans Schotanus). Beroepen: ‎1853; arbeider, ‎van 1860 tot 1865; boer. Woonplaats: ‎van 1853 tot 1865 Blessum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Tietje Rinzes de Jong, overlijden aangifte: Sipke Wybes de Boer, overlijden aangifte: Douwe Sybrens van der Wal, overlijden aangifte: Wybe Sybrens van der Wal
4.
man Meile Gerrits Miedema‏
Geboren ‎26 feb 1823 Blessum, overleden ‎10 mrt 1892 Leeuwarden‎, 69 jaar. Beroep: boer
5.
man Meindert Gerrits Miedema‏
Geboren ‎28 nov 1824 Blessum, overleden ‎16 mei 1902 Boksum om 10:00 uur‎, 77 jaar (overlijden aangifte: Jelle Gerbens Stellingwerf, Minne Jans Schotanus). Beroepen: ‎1851; timmerknecht, ‎1887; landbouwer, ‎tot 16 mei 1902; veehouder. Woonplaats: ‎van 1851 tot 16 mei 1902 Boksum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Jacob Minnes Cuperus
6.
woman Dirkje Gerrits Miedema‏
Geboren ‎9 nov 1826 Blessum, overleden ‎1 sep 1891 Boksum om 23:00 uur‎, 64 jaar (overlijden aangifte: Durk van der Berg, Minne de Swart)
7.
woman Grietje Gerrits Miedema‏
Geboren ‎19 sep 1829 Blessum, overleden ‎5 sep 1883 Boksum om 04:30 uur‎, 53 jaar (overlijden aangifte: Lieuwe Justus Jelluma, Jacob Jans Greydanus). Woonplaats: ‎1880 Boksum
8.
woman Aagje Gerrits Miedema‏
Geboren ‎25 jun 1832 Blessum‎
9.
man Rinze Gerrits Miedema‏
Geboren ‎13 mrt 1834 Blessum, overleden ‎22 nov 1895 Leeuwarden‎, 61 jaar. Woonplaats: ‎1861 Blessum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Akke Tjeerds Bosch
10.
man Gerlof Gerrits Miedema‏‎
Geboren ‎2 feb 1837 Blessum, overleden ‎16 jun 1837 Blessum in het huis nr.8‎, minder dan 1 jaar oud (overlijden aangifte: Tjeerd Aukes de Jong, Sjoerd Wiltjes de Jong)
11.
man Gerlof Gerrits Miedema‏
Geboren ‎10 jul 1838 Blessum, overleden ‎3 jan 1883 Boksum om 09:30 uur‎, 44 jaar (overlijden aangifte: Bouwe Jolts Kalma, Douwe de Jong). Beroepen: ‎1866; boer, ‎tot 3 jan 1883; koopman. Woonplaatsen: ‎van 1862 tot 1866 Blessum, ‎tot 3 jan 1883 Boksum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Tietje Tjeerds Bosch, overlijden aangifte: Jan Tjeerds Bosch


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl