man Ale van Dijk‏‎, zoon van Symen Tjisses van Dijk en Trijntje Houtsma‏.
Geboren ‎± 1879 Menaldum, overleden ‎10 feb 1939 Deinum om 21:30 uur‎, ongeveer 60 jaar (overlijden aangifte: Hendrik Mollema). Beroep: ‎van 1914 tot 10 feb 1939; melkcontroleur. Woonplaats: ‎van 1914 tot 10 feb 1939 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Johannes Fortuin, overlijden aangifte: Pietje de Groot, overlijden aangifte: Maaike Wiebrens van Wieren, overlijden aangifte: Jentje Klazes Hiemstra, overlijden aangifte: Jelle Jelmers Miedema, overlijden aangifte: Antje Ferks van der Plaats, overlijden aangifte: Romke Andries Hofstra, overlijden aangifte: Joukjen Jelles Hoekstra, overlijden aangifte: Klaas Jacobs Feitsma, overlijden aangifte: Joukjen Ates van der Meer, overlijden aangifte: Femke Boersma, overlijden aangifte: Tjitske Sjoerds Bartlema, overlijden aangifte: Cornelia Huigen, overlijden aangifte: Antje Hendriks Zwart, overlijden aangifte: Sytske Oeges Miedema, overlijden aangifte: Tjitske Jans Leistra, overlijden aangifte: Lykele Edzes du Pon, overlijden aangifte: Ytje Lykeles Memerda, overlijden aangifte: Sjoerd Eises Eisinga, overlijden aangifte: Pieter Jacobs van der Vliet, overlijden aangifte: Age Jacobs Feitsma, overlijden aangifte: Andries Sjoerds Nieuwland, overlijden aangifte: Johanna Lammerts van der Weide, overlijden aangifte: Ytje Taekes Oosterwoud, overlijden aangifte: Willemke Gerrits Dijkstra, overlijden aangifte: Jacob Pieters Kuiphof, overlijden aangifte: Minne Abes Zantema, overlijden aangifte: Klaas Jacobs Greydanus, overlijden aangifte: Thomas Andries Smeding, overlijden aangifte: Lybrig Bruinsma, overlijden aangifte: Atje Sikkes van der Woude, overlijden aangifte: Nanne Douwes Hoitenga, overlijden aangifte: Geertje Kuipers, overlijden aangifte: Hoite de Graaf, overlijden aangifte: Antje Wijngaarden, overlijden aangifte: Sije Wopkes Bosch, overlijden aangifte: Engbert de Boer, overlijden aangifte: Gerrit Tigchelaar, overlijden aangifte: Sipkje Leistra, overlijden aangifte: Joute van der Werff, overlijden aangifte: Rinze Ages Feitsma, overlijden aangifte: Taeke Eisinga, overlijden aangifte: Bartle Fortuin, overlijden aangifte: Trijntje de Vries, overlijden aangifte: Pietertje Greydanus, overlijden aangifte: Wilhelmina Bartlema, overlijden aangifte: Tjitze de Graaf, overlijden aangifte: Meinte Sybersma, overlijden aangifte: Jan Schotanus, overlijden aangifte: Pietje Kuperus, overlijden aangifte: Gjilkje Sjoukje Buma, overlijden aangifte: Trijntje Cornelis Hofstra, overlijden aangifte: Antje Henderika Houtsma, overlijden aangifte: Gosse Postma, overlijden aangifte: Geertje Mollema, overlijden aangifte: Jitske Mensing, overlijden aangifte: Daam Mollema, overlijden aangifte: Janke van der Veer, overlijden aangifte: Grietje van der Veer, overlijden aangifte: Trijntje Mollema

Gehuwd met:

woman Albertje Buikstra‏‎


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl