man Douwe Lieuwes Mollema‏‎, zoon van Lieuwe Klazes Mollema en Sjoerdtje Johannes Steggerda‏.
Geboren ‎22 sep 1863 Blessum, overleden ‎9 nov 1951 Grouw‎, 88 jaar. Beroepen: ‎1910; venter, ‎van 1909 tot 1916; koopman, ‎van 1893 tot 1917; werkman. Woonplaats: ‎van 1891 tot 1917 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Hijke Jurjens de Boer, overlijden aangifte: Keimpe Feddes Jellema, overlijden aangifte: Dieuwke Hettes Hettema, overlijden aangifte: Akke van der Valk, overlijden aangifte: Bouwe Obbes Venstra, overlijden aangifte: Jelle Ales Wierstra, overlijden aangifte: Taeke Minnes Feitsma, overlijden aangifte: Houke Tolsma, overlijden aangifte: Ytje Ages Feitsma, overlijden aangifte: Geert Bosch, overlijden aangifte: Sybertje Swart

Gehuwd ‎17 mei 1888 gem. Menaldumadeel (63 jaar gehuwd) met:

woman Geertje Kuipers‏‎, dochter van Hendrik Ypes Kuiper en Feikje Pieters van der Woude‏.

Kinderen:

1.
man Lieuwe Mollema‏‎
Geboren ‎± 1890 Engelum, overleden ‎9 mei 1909 Deinum om 21:30 uur‎, ongeveer 19 jaar (overlijden aangifte: Willem Beetstra, Jentje Klazes Hiemstra)
Nooit getrouwd

2.
man Hendrik Mollema‏
Geboren ‎19 jul 1891 Deinum, overleden ‎31 jan 1973‎, 81 jaar, begraven ‎ Deinum. Beroepen: ‎1916; vrachtrijder, ‎1938; aanspreker, ‎van 1922 tot 1945; werkman. Woonplaats: ‎van 1891 tot 1945 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Joukjen Jelles Hoekstra, overlijden aangifte: Joukjen Ates van der Meer, overlijden aangifte: Tietje Hattums Hoekstra, overlijden aangifte: Grietje Olpherts Wiersma, overlijden aangifte: Cornelia Huigen, overlijden aangifte: Ytje Lykeles Memerda, overlijden aangifte: Trijntje van Aisma, overlijden aangifte: Sjoerd Eises Eisinga, overlijden aangifte: Saakje Melles Dillema, overlijden aangifte: Sytske Zondervan, overlijden aangifte: Willemke Taedes de Wal, overlijden aangifte: Ytje Taekes Oosterwoud, overlijden aangifte: Tietje Sjoerds van der Wal, overlijden aangifte: Jeltje Oedses Diemersen, overlijden aangifte: Berber Stellingwerf, overlijden aangifte: Willemke Gerrits Dijkstra, overlijden aangifte: Trijntje Wiersma, overlijden aangifte: Symen Tjisses van Dijk, overlijden aangifte: Rinze Hendriks van der Woude, overlijden aangifte: Franske Keimpes Wierstra, overlijden aangifte: Minne Abes Zantema, overlijden aangifte: Antje Jelkes Bosma, overlijden aangifte: Klaas Jacobs Greydanus, overlijden aangifte: Geert Tigchelaar, overlijden aangifte: Jacob Rinzes Feitsma, overlijden aangifte: Johannes Heslinga, overlijden aangifte: Jochem Martens Odinga, overlijden aangifte: Sara Westerdijk, overlijden aangifte: Atje Sikkes van der Woude, overlijden aangifte: Jan Godthelp, overlijden aangifte: Tjitske Andries Zijlstra, overlijden aangifte: Riekele Everts Borger, overlijden aangifte: Dirk Kuiken, overlijden aangifte: Geeske Tjibbes Hiemstra, overlijden aangifte: Pieter Foppes Swart, overlijden aangifte: Jan Franses Jellema, overlijden aangifte: Jantje Ypes de Vries, overlijden aangifte: Eelke Annes de Boer, overlijden aangifte: Renske Hendriks van der Meer, overlijden aangifte: Sieuke Folkerts Stienstra, overlijden aangifte: Rinze Sybrens Mulder, overlijden aangifte: Pieter van der Ley, overlijden aangifte: Homme Hanzes de Groot, overlijden aangifte: Jan Geerts van der Meer, overlijden aangifte: Rinske Bakker, overlijden aangifte: Trijntje Brouwer, overlijden aangifte: Sjoukje Hoites Haitsma, overlijden aangifte: Joute van der Werff, overlijden aangifte: Tjitse Ages Tiemersma, overlijden aangifte: Antje Greydanus, overlijden aangifte: Ale van Dijk, overlijden aangifte: Allert Haringa, overlijden aangifte: Taeke Eisinga, overlijden aangifte: Jan Douwes de Jong, overlijden aangifte: Jacob Zijlstra, overlijden aangifte: Baukje Lautenbach, overlijden aangifte: Sjoukje Rinzes Mulder, overlijden aangifte: Klaas Jacobs Feitsma, overlijden aangifte: Janke Hoekstra, overlijden aangifte: Dirkje van der Meer, overlijden aangifte: Klaaske Boersma, overlijden aangifte: Ytzen Tamminga, overlijden aangifte: Trijntje Cornelis Hofstra, overlijden aangifte: Jitske Mensing, overlijden aangifte: Janke van der Veer, overlijden aangifte: Grietje van der Veer, overlijden aangifte: Roelof Martens Dijkstra, overlijden aangifte: Leyendekker levenloos geboren jongen, overlijden aangifte: Egbert Kempenaar, overlijden aangifte: Roelina Dijkstra, overlijden aangifte: Age Bosch, overlijden aangifte: Johannes Mozes, overlijden aangifte: Thijs Bernardus Krol, overlijden aangifte: Albert Dam, overlijden aangifte: Jantje de Groot

3.
man Klaas Mollema‏‎
Geboren ‎21 nov 1893 Deinum, overleden ‎15 mrt 1894 Deinum om 12:00 uur‎, 0 jaar (overlijden aangifte: Pieter Haagsma, Dirk Jans van der Ley)

4.
woman Sjoerdtje Mollema‏‎
Geboren ‎± dec 1898 Deinum, overleden ‎14 sep 1899 Deinum om 22:00 uur‎, ongeveer 0 jaar (overlijden aangifte: Jelle Jelmers Miedema, Jentje Klazes Hiemstra)

5.
woman Sjoerdtje Mollema‏
Geboren ‎± 1902 Deinum‎

6.
woman Lutske Mollema‏‎
Geboren ‎1903 Deinum, overleden ‎21 jun 1904 Deinum om 08:00 uur‎, 0 of 1 jaar (overlijden aangifte: Jelle Jelmers Miedema, Jentje Klazes Hiemstra)

7.
man Ype Mollema‏‎
Geboren ‎± 1903 Deinum, overleden ‎8 jun 1904 Deinum om 01:00 uur‎, ongeveer 1 jaar (overlijden aangifte: Hendrik Johannes van der Wal, Jelle Jelmers Miedema)Warning: Attempt to read property "fam_man" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/family.php on line 712

Warning: Attempt to read property "fam_woman" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/family.php on line 716

Warning: Attempt to read property "fam_woman" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/family.php on line 717


Warning: Attempt to read property "fam_kind" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/family.php on line 865
N.N.‎

Warning: Attempt to read property "fam_kind" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/family.php on line 1162


Warning: Attempt to read property "fam_kind" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 51

Warning: Attempt to read property "fam_kind" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 54

Warning: Attempt to read property "fam_kind" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 57

Warning: Attempt to read property "fam_kind" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 61

Warning: Attempt to read property "fam_kind" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 64

Warning: Attempt to read property "fam_kind" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 68

Warning: Attempt to read property "fam_kind" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 74

Warning: Attempt to read property "fam_kind" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 80

Warning: Attempt to read property "fam_kind" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 83

Warning: Attempt to read property "fam_kind" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 86

Warning: Attempt to read property "fam_relation_date" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 93

Warning: Attempt to read property "fam_relation_place" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 93

Warning: Attempt to read property "fam_relation_text" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 98

Warning: Attempt to read property "fam_gedcomnumber" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 111

Warning: Attempt to read property "fam_relation_end_date" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 139

Warning: Attempt to read property "fam_marr_notice_date" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 171

Warning: Attempt to read property "fam_marr_notice_place" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 171

Warning: Attempt to read property "fam_marr_notice_text" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 176

Warning: Attempt to read property "fam_gedcomnumber" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 189

Warning: Attempt to read property "fam_marr_date" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 212

Warning: Attempt to read property "fam_marr_place" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 212

Warning: Attempt to read property "fam_marr_authority" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 217

Warning: Attempt to read property "fam_marr_text" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 222

Warning: Attempt to read property "fam_gedcomnumber" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 238

Warning: Attempt to read property "fam_gedcomnumber" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 250

Warning: Attempt to read property "fam_kind" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 271

Warning: Attempt to read property "fam_marr_church_notice_date" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 282

Warning: Attempt to read property "fam_marr_church_notice_place" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 282

Warning: Attempt to read property "fam_marr_church_notice_text" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 287

Warning: Attempt to read property "fam_gedcomnumber" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 300

Warning: Attempt to read property "fam_marr_church_date" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 322

Warning: Attempt to read property "fam_marr_church_place" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 322

Warning: Attempt to read property "fam_marr_church_text" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 327

Warning: Attempt to read property "fam_gedcomnumber" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 339

Warning: Attempt to read property "fam_gedcomnumber" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 350

Warning: Attempt to read property "fam_div_date" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 378

Warning: Attempt to read property "fam_div_place" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 378

Warning: Attempt to read property "fam_div_authority" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 383

Warning: Attempt to read property "fam_div_text" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 388

Warning: Attempt to read property "fam_div_text" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 388

Warning: Attempt to read property "fam_gedcomnumber" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 401

Warning: Attempt to read property "fam_div_text" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 413

Warning: Attempt to read property "fam_gedcomnumber" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 465

Warning: Attempt to read property "fam_gedcomnumber" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 476

Warning: Attempt to read property "fam_div_date" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 601

Warning: Attempt to read property "fam_div_place" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 601

Warning: Attempt to read property "fam_div_text" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/include/marriage_cls.php on line 601
Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Warning: Attempt to read property "fam_gedcomnumber" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/family.php on line 1443

Warning: Attempt to read property "fam_gedcomnumber" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/family.php on line 1515

Warning: Attempt to read property "fam_children" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/family.php on line 1540

Warning: Attempt to read property "fam_gedcomnumber" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/family.php on line 1818

Warning: Attempt to read property "fam_man" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/family.php on line 1832

Warning: Attempt to read property "fam_woman" on bool in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/family.php on line 1851


Warning: Undefined array key 2 in /home/andryva57/domains/blessumers.nl/public_html/family.php on line 703

Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl