woman Sjoerdtje Johannes Steggerda‏‎, dochter van Johannes Fokkes Steggerda en Harmke Jans Molenaar‏.
Geboren ‎± 1825 Stiens, overleden ‎22 nov 1920 Boksum om 14:00 uur‎, ongeveer 95 jaar (overlijden aangifte: Tjerk Tjeerds Feenstra, Tjeerd Siedses Bosma)

Gehuwd ‎7 sep 1854 gem. Leeuwarderadeel (39 jaar gehuwd) met:

man Lieuwe Klazes Mollema‏‎, zoon van Klaas Lieuwes Mollema en Lutske Douwes de Jong‏.
Geboren ‎12 mei 1825 Blessum, overleden ‎18 jan 1894 Blessum om 10:30 uur‎, 68 jaar (overlijden aangifte: Pier Hiemstra, Eeltje Hiemstra). Beroepen: ‎1865; doodgraver, ‎van 1855 tot 18 jan 1894; arbeider. Woonplaats: ‎van 1855 tot 18 jan 1894 Blessum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Marijke Ynzes Vlietstra, overlijden aangifte: Willem Jentjes Grouwstra, overlijden aangifte: Antje Thomas Ringia, overlijden aangifte: Saakje Martens Tjepkema, overlijden aangifte: Geertje Aelzes Huizinga, overlijden aangifte: Luitzen Sikkes Hiemstra, overlijden aangifte: Klaaske Klazes de Vries, overlijden aangifte: Hans Stienstra, overlijden aangifte: Eelze Jans Huizinga, overlijden aangifte: Aukje Egberts Prins, overlijden aangifte: Kalma, overlijden aangifte: Martsen Gerbens Stellingwerf, overlijden aangifte: Jacob Weyer, overlijden aangifte: Rienk Taekes Stienstra, overlijden aangifte: Ytje Jitzes Hiemstra, overlijden aangifte: Sjoerd Spijkstra, overlijden aangifte: Doetje Bosch, overlijden aangifte: Jan Wiedema, overlijden aangifte: Trijntje Baarda

Kinderen:

1.
woman Lutske Lieuwes Mollema‏‎
Geboren ‎3 sep 1855 Blessum, overleden ‎20 jan 1869 Blessum om 20:00 uur in het huis nr.21‎, 13 jaar (overlijden aangifte: Luitjen Eeltjes Hiemstra, Luitzen Sikkes Hiemstra)
2.
woman Harmina Mollema‏‎
Geboren ‎5 mei 1857 Blessum‎
3.
man Klaas Mollema‏
Geboren ‎16 nov 1859 Blessum‎. Beroep: ‎van 1883 tot 1891; verversknecht. Woonplaats: ‎van 1883 tot 1891 Blessum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Jan Aelzes Huizinga, overlijden aangifte: Anne Bouwes van den Berg, overlijden aangifte: Klaaske Huizinga
4.
man Johannes Mollema‏
Geboren ‎15 jan 1862 Blessum, overleden ‎7 apr 1952‎, 90 jaar. Beroepen: ‎van 1919 tot 1920; veedrijver, ‎van 1891 tot 1933; werkman. Woonplaats: ‎van 1891 tot 1933 Blessum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Klaaske Ruurds Swettema, overlijden aangifte: Jan Dirks Baarda, overlijden aangifte: Jelle Sybes Kundersma, overlijden aangifte: Klaaske Jacobs Tuininga, overlijden aangifte: Jelle Johannes Weyer, overlijden aangifte: Jan Douwe Klazes Posthumus, overlijden aangifte: Baukje Douwes Hiemstra, overlijden aangifte: Jitse Klazes Hiemstra, overlijden aangifte: Ype Pieters Jorna, overlijden aangifte: Henriette Jacoba Kramer, overlijden aangifte: Ulbe Sjoukes Wijngaarden, overlijden aangifte: Sytze Gaeles Stienstra, overlijden aangifte: Ynke Jurjens Mollema, overlijden aangifte: Trijntje Jobs Faber, overlijden aangifte: Fedde Wierstra, overlijden aangifte: Hiltje Keimpes Andringa, overlijden aangifte: Ale Jurjens Mollema, overlijden aangifte: Janke Jans Jongsma, overlijden aangifte: Johannes Weyer, overlijden aangifte: Johannes Entes Stienstra, overlijden aangifte: Gerrit Jans Baarda, overlijden aangifte: Geertje Everts Borger, overlijden aangifte: Klaas Posthumus, overlijden aangifte: Tjitse Gerardus van der Heide, overlijden aangifte: Aaltje Willems van Gunst, overlijden aangifte: Gerrit Broers Adema, overlijden aangifte: Oeds Broersma, overlijden aangifte: Tjitske Wijngaarden, overlijden aangifte: Jan Douwe Posthumus, overlijden aangifte: Baukje Feitsma, overlijden aangifte: Trijntje Baarda, overlijden aangifte: Evert Baarda, overlijden aangifte: Wopkje Hiemstra, overlijden aangifte: Andries de Vries, overlijden aangifte: Klaas Mollema, overlijden aangifte: Aaltje van der Meer, overlijden aangifte: Sibbeltje Schotanus, overlijden aangifte: Haije Everts Stienstra, overlijden aangifte: Elizabeth Tinga, overlijden aangifte: Tjitse van der Heide
5.
man Douwe Lieuwes Mollema‏
Geboren ‎22 sep 1863 Blessum, overleden ‎9 nov 1951 Grouw‎, 88 jaar. Beroepen: ‎1910; venter, ‎van 1909 tot 1916; koopman, ‎van 1893 tot 1917; werkman. Woonplaats: ‎van 1891 tot 1917 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Hijke Jurjens de Boer, overlijden aangifte: Keimpe Feddes Jellema, overlijden aangifte: Dieuwke Hettes Hettema, overlijden aangifte: Akke van der Valk, overlijden aangifte: Bouwe Obbes Venstra, overlijden aangifte: Jelle Ales Wierstra, overlijden aangifte: Taeke Minnes Feitsma, overlijden aangifte: Houke Tolsma, overlijden aangifte: Ytje Ages Feitsma, overlijden aangifte: Geert Bosch, overlijden aangifte: Sybertje Swart
6.
man Fokke Lieuwes Mollema‏
Geboren ‎17 apr 1865 Blessum, overleden ‎14 jul 1924 Marssum‎, 59 jaar. Beroep: ‎1914; werkman. Woonplaats: ‎1914 Blessum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Lieuwe Jurjens Mollema
7.
woman Aaltje Lieuwes Mollema‏‎
Geboren ‎23 mei 1868 Blessum om 18:00 uur, overleden ‎30 jan 1879 Blessum om 03:30 uur in het huis nr.8‎, 10 jaar (overlijden aangifte: Luitjen Eeltjes Hiemstra, Klaas Dirks Jongsma)
8.
man N.N. Mollema levenloos geboren jongen‏‎
Geboren ‎22 apr 1871 Blessum om 06:00 uur in het huis nr.21 (geboorteaangifte: Luitjen Eeltjes Hiemstra, Luitzen Sikkes Hiemstra)


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl