man Sjoerd Looyenga‏‎, zoon van Jitze Rinzes Looyenga en Tietje Sjoerds van der Wal‏.
Geboren ‎24 nov 1870 Marssum, overleden ‎15 feb 1951 gem. Menaldumadeel‎, 80 jaar. Beroepen: fourage-handelaar, ‎van 1914 tot 1919; timmerknecht, ‎van 1914 tot 1920; timmerman. Woonplaatsen: ‎van 12 mei 1898 tot 1 nov 1905 Boksum, ‎van 1 nov 1905 tot 1920 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Johannes Fortuin, overlijden aangifte: Pietje de Groot, overlijden aangifte: Maaike Wiebrens van Wieren, overlijden aangifte: Tjitske Gerrits de Vries, overlijden aangifte: Jelle Jelmers Miedema, overlijden aangifte: Romke Andries Hofstra, overlijden aangifte: Klaas Jacobs Feitsma, overlijden aangifte: Femke Boersma, overlijden aangifte: Tjitske Sjoerds Bartlema, overlijden aangifte: Antje Hendriks Zwart, overlijden aangifte: Sytske Oeges Miedema, overlijden aangifte: Tjitske Jans Leistra, overlijden aangifte: Pieter Jacobs van der Vliet, overlijden aangifte: Age Jacobs Feitsma, overlijden aangifte: Andries Sjoerds Nieuwland, overlijden aangifte: Johanna Lammerts van der Weide, overlijden aangifte: Tietje Hendriks Fransbergen, overlijden aangifte: Jacob Pieters Kuiphof, overlijden aangifte: Thomas Andries Smeding, overlijden aangifte: Lybrig Bruinsma, overlijden aangifte: Nanne Douwes Hoitenga, overlijden aangifte: Hoite de Graaf, overlijden aangifte: Antje Wijngaarden, overlijden aangifte: Sije Wopkes Bosch, overlijden aangifte: Engbert de Boer, overlijden aangifte: Gerrit Tigchelaar, overlijden aangifte: Sipkje Leistra, overlijden aangifte: Rinze Ages Feitsma, overlijden aangifte: Bartle Fortuin, overlijden aangifte: Trijntje de Vries, overlijden aangifte: Pietertje Greydanus, overlijden aangifte: Wilhelmina Bartlema, overlijden aangifte: Tjitze de Graaf, overlijden aangifte: Meinte Sybersma, overlijden aangifte: Jan Schotanus, overlijden aangifte: Pietje Kuperus, overlijden aangifte: Gjilkje Sjoukje Buma, overlijden aangifte: Antje Henderika Houtsma, overlijden aangifte: Gosse Postma, geboorteaangifte: Postma levenloos geboren jongen, overlijden aangifte: Geertje Mollema

Gehuwd ‎12 mei 1898 gem. Menaldumadeel (52 jaar gehuwd) met:

woman Baukje van der Woude‏‎, dochter van Rinze Hendriks van der Woude en Willemke Gerrits Dijkstra‏.
Geboren ‎14 nov 1876 Huizum‎

Kind:

1.
woman Tietje Looyenga‏
Geboren ‎10 aug 1900 Boksum‎


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl