man Sije Tjeerds Bosch‏‎, zoon van Tjeerd Freerks Bosch en Antje Andries Renema‏.
Geboren ‎± 1803 Marssum, overleden ‎11 sep 1859 Deinum om 22:00 uur in het huis nr.26‎, ongeveer 56 jaar (overlijden aangifte: Jacob Aukes Tolsma, Pieter Ejes Wiersema). Beroep: ‎van 1854 tot 1859; boer. Woonplaats: ‎1854 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Klaas Jans Feitsma

Gehuwd ‎28 dec 1831 gem. Menaldumadeel (27 jaar gehuwd) met:

woman Trijntje Ulbes Wijngaarden‏‎, dochter van Ulbe Sjoukes Wijngaarden en Trijntje Wopkes van Hoek‏.
Geboren ‎2 jan 1809 Beers, overleden ‎25 apr 1871 Deinum in het huis nr.26‎, 62 jaar. Beroepen: ‎1861; boerin, ‎1869; koemelkster. Woonplaats: ‎1869 Deinum

Kinderen:

1.
man Tjeerd Sijes Bosch‏
Geboren ‎17 aug 1831 Deinum‎. Beroepen: ‎van 1862 tot 1869; gardenier, ‎van 1869 tot 1891; arbeider. Woonplaats: ‎van 1832 tot 1891 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Ate Idzes van der Meer, overlijden aangifte: Ymkje Pieters Hiemstra, overlijden aangifte: Aaltje Gerrits Koster, overlijden aangifte: Hilbrand Jans Feitsma, overlijden aangifte: Haitze Piekes Bakker
2.
man Ulbe Sijes Bosch‏
Geboren ‎1 jun 1834 Deinum, overleden ‎6 feb 1911‎, 76 jaar. Beroepen: ‎1880; landbouwer, ‎van 1872 tot 1904; veehouder. Woonplaats: ‎van 1860 tot 1872 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Jan Klazes Feitsma, overlijden aangifte: Mintje Klazes Feitsma
3.
woman Antje Sijes Bosch‏
Geboren ‎20 apr 1837 Deinum, overleden ‎21 jan 1926 Marssum‎, 88 jaar
4.
man Wopke Sijes Bosch‏
Geboren ‎11 sep 1838 Deinum, overleden ‎25 nov 1904 Witmarsum‎, 66 jaar. Beroepen: ‎1867; winkelier, ‎1868; veehouder, ‎van 1872 tot 1885; koemelker, ‎van 1880 tot 1891; koopman. Woonplaatsen: ‎van 1872 tot 1891 Deinum, ‎van 23 mei 1892 Witmarsum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Reimer Martens Schotanus, geboorte aangifte: van der Meer levenloos geboren meisje, overlijden aangifte: Eke Olivier, overlijden aangifte: Jeltje Bouwer
5.
man Freerk Sijes Bosch‏‎
Geboren ‎12 okt 1842 Deinum‎
6.
man Pier Sijes Bosch‏‎
Geboren ‎2 okt 1846 Deinum‎


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl