man Johannes Mollema‏‎, zoon van Lieuwe Klazes Mollema en Sjoerdtje Johannes Steggerda‏.
Geboren ‎15 jan 1862 Blessum, overleden ‎7 apr 1952‎, 90 jaar. Beroepen: ‎van 1919 tot 1920; veedrijver, ‎van 1891 tot 1933; werkman. Woonplaats: ‎van 1891 tot 1933 Blessum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Klaaske Ruurds Swettema, overlijden aangifte: Jan Dirks Baarda, overlijden aangifte: Jelle Sybes Kundersma, overlijden aangifte: Klaaske Jacobs Tuininga, overlijden aangifte: Jelle Johannes Weyer, overlijden aangifte: Jan Douwe Klazes Posthumus, overlijden aangifte: Baukje Douwes Hiemstra, overlijden aangifte: Jitse Klazes Hiemstra, overlijden aangifte: Ype Pieters Jorna, overlijden aangifte: Henriette Jacoba Kramer, overlijden aangifte: Ulbe Sjoukes Wijngaarden, overlijden aangifte: Sytze Gaeles Stienstra, overlijden aangifte: Ynke Jurjens Mollema, overlijden aangifte: Trijntje Jobs Faber, overlijden aangifte: Fedde Wierstra, overlijden aangifte: Hiltje Keimpes Andringa, overlijden aangifte: Ale Jurjens Mollema, overlijden aangifte: Janke Jans Jongsma, overlijden aangifte: Johannes Weyer, overlijden aangifte: Johannes Entes Stienstra, overlijden aangifte: Gerrit Jans Baarda, overlijden aangifte: Geertje Everts Borger, overlijden aangifte: Klaas Posthumus, overlijden aangifte: Tjitse Gerardus van der Heide, overlijden aangifte: Aaltje Willems van Gunst, overlijden aangifte: Gerrit Broers Adema, overlijden aangifte: Oeds Broersma, overlijden aangifte: Tjitske Wijngaarden, overlijden aangifte: Jan Douwe Posthumus, overlijden aangifte: Baukje Feitsma, overlijden aangifte: Trijntje Baarda, overlijden aangifte: Evert Baarda, overlijden aangifte: Wopkje Hiemstra, overlijden aangifte: Andries de Vries, overlijden aangifte: Klaas Mollema, overlijden aangifte: Aaltje van der Meer, overlijden aangifte: Sibbeltje Schotanus, overlijden aangifte: Haije Everts Stienstra, overlijden aangifte: Elizabeth Tinga, overlijden aangifte: Tjitse van der Heide

Gehuwd ‎16 mei 1889 gem. Menaldumadeel (47 jaar gehuwd) met:

woman Tetje Hanzes Stelwagen‏‎, dochter van Hans Jacobs Stelwagen en Lolkje Bouwes de Goede‏.
Geboren ‎26 sep 1864 Garijp, overleden ‎11 jan 1937 Blessum om 05:30 uur‎, 72 jaar (overlijden aangifte: Andries Andree)

Kinderen:

1.
woman Loltje Mollema‏
Geboren ‎30 mei 1890 Blessum‎
2.
man Lieuwe Mollema‏
Geboren ‎25 jan 1892 Blessum, overleden ‎21 nov 1961‎, 69 jaar, begraven ‎ Blessum. Beroep: ‎van 1926 tot 1932; werkman. Woonplaats: ‎van 1926 tot 1932 Blessum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Gerbentje Posthumus, overlijden aangifte: Tjitje de Vries
3.
man Hans Mollema‏
Geboren ‎5 feb 1893 Blessum‎
4.
woman Sjoerdtje Mollema‏‎
Geboren ‎26 sep 1894 Blessum, overleden ‎24 feb 1919 Blessum om 01:00 uur‎, 24 jaar (overlijden aangifte: Jan Douwe Posthumus, Keimpe Wierstra)
Nooit getrouwd
5.
woman Lutske Mollema‏
Geboren ‎13 okt 1896 Blessum, overleden ‎22 mrt 1964‎, 67 jaar, begraven ‎ Deinum
6.
man Jacob Mollema‏
Geboren ‎27 jul 1898 Blessum‎
7.
man Klaas Mollema‏‎
Geboren ‎13 feb 1900 Blessum, overleden ‎15 jul 1900 Blessum om 21:30 uur‎, minder dan 1 jaar oud (overlijden aangifte: Johannes Mollema)
8.
woman Hermina Mollema‏
Geboren ‎17 mei 1901 Blessum‎
9.
man Klaas Mollema‏
Geboren ‎6 aug 1902 Blessum‎
10.
woman Minke Mollema‏
Geboren ‎9 dec 1903 Blessum‎


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl