man Klaas Luitjens Hiemstra‏‎, zoon van Luitzen Klaases Hiemstra en Baukjen Eeltjes Fennema‏.
Geboren ‎16 aug 1792 Blessum, gedoopt ‎26 aug 1792 Blessum, overleden ‎28 sep 1859 Deinum om 07:00 uur in het huis nr.65‎, 67 jaar (overlijden aangifte: Klaas Meines Meines, Kornelis Lieuwes de Graaf). Beroep: ‎van 1838 tot 1859; arbeider. Woonplaats: ‎van 1838 tot 1859 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Trijntje Klazes, overlijden aangifte: Gerlofke Gerlofs Postma, overlijden aangifte: Gabe Yzaäks Kuperus, overlijden aangifte: Mient Keimpes van der Meer, overlijden aangifte: Jan Gerrits Hoekstra, overlijden aangifte: Attje Ypes Feitsma, overlijden aangifte: Doetje Mients van der Meer, overlijden aangifte: Eelke Hotzes van der Veen, overlijden aangifte: Janke Ages Kooistra, geboorteaangifte: Klaas Jentjes Hiemstra, geboorteaangifte: Willemke Jentjes Hiemstra, overlijden aangifte: Jacob Ymtes Greydanus

Gehuwd ‎8 nov 1812 gem. Menaldumadeel (46 jaar gehuwd) met:

woman Willemke Jentjes Grouwstra‏‎
Geboren ‎± 1793‎

Kinderen:

1.
woman Baukje Klases Hiemstra‏
Geboren ‎± 1819 Deinum, overleden ‎3 apr 1895 Deinum om 13:30 uur‎, ongeveer 76 jaar (overlijden aangifte: Hein Keimpes Wierstra, Jelle Jelmers Miedema). Woonplaats: ‎1848 Oudkerk
2.
man Jentje Klazes Hiemstra‏
Geboren ‎20 sep 1830 Deinum, overleden ‎21 feb 1922 Deinum om 08:00 uur‎, 91 jaar (overlijden aangifte: Ale van Dijk). Beroepen: ‎1855; boerenknecht, ‎van 1855 tot 1911; arbeider. Woonplaatsen: ‎1855 Hijlaard, ‎van 1855 tot 1911 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Trijntje Kornelis Bakker, overlijden aangifte: Andries Tjeerds Bosch, overlijden aangifte: Rindert Hendriks Oostra, overlijden aangifte: Gaele Freerks Hoekstra, overlijden aangifte: Sjieuwke Sjoerds Wiglema, overlijden aangifte: Reimer Martens Schotanus, overlijden aangifte: Pieter Jans Rodenhuis, overlijden aangifte: Gerhardus Hessels Hommema, overlijden aangifte: Sjoukje Spa, overlijden aangifte: Dieuwke Hettes Hettema, overlijden aangifte: Jan Broers Boonstra, overlijden aangifte: Dirk Jans van der Ley, overlijden aangifte: Rinske Roelofs Jasper, overlijden aangifte: Jetske Jans van der Ley, overlijden aangifte: Hilbrand Jans Feitsma, overlijden aangifte: Houke Tolsma, overlijden aangifte: Ale Keimpes Wierstra, overlijden aangifte: Heerke Klazes Meines, overlijden aangifte: Tjerk Ymkes Tjerkstra, overlijden aangifte: Eelkje Wiersma, overlijden aangifte: Gerritje Hendriks van der Meer, overlijden aangifte: Trijntje Rodenhuis, overlijden aangifte: Freerk Alberts Veenstra, overlijden aangifte: Sjoukje Joukes de Boer, overlijden aangifte: Anne van der Ley, overlijden aangifte: Neeltje de Jong, overlijden aangifte: Antje Heegstra, overlijden aangifte: Meindert Izaäk Douma, overlijden aangifte: Lieuwe Mollema, overlijden aangifte: Sjoukje Haarsma, overlijden aangifte: Sybertje Swart, overlijden aangifte: Sjoerdtje Mollema, overlijden aangifte: Lutske Mollema, overlijden aangifte: Dirk van der Veen, overlijden aangifte: Keimpe van der Veer
3.
man Douwe Klazes Hiemstra‏
Geboren ‎± 1833 Deinum, overleden ‎25 aug 1919 Marssum om 03:00 uur‎, ongeveer 86 jaar. Beroep: ‎van 1861 tot 1873; arbeider. Woonplaats: ‎van 1861 tot 1873 Deinum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Rigtje Jochums Rijpma, overlijden aangifte: Trijntje Pieters Rodenhuis, overlijden aangifte: Pietje Steensma, overlijden aangifte: Aafke Pieters Rodenhuis, overlijden aangifte: Gerrit Pieters Rodenhuis


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl