man Keimpe de Vries‏‎, zoon van Tjerk Ypes de Vries en Jantje Keimpes Wierstra‏.
Geboren ‎23 okt 1880 Boksum, overleden ‎30 jul 1950 Leeuwarden‎, 69 jaar, begraven ‎ Boksum. Beroepen: ‎1904; boerenknecht, ‎van 1926 tot 1937; werkman, ‎van 1938 tot 1942; veehouder. Woonplaats: ‎van 1904 tot 1942 Boksum
Deze persoon was getuige bij:
overlijden aangifte: Pietje Hendriks Sikma, overlijden aangifte: Wypkje Laazes Terpstra, overlijden aangifte: Meintje Pietersma, overlijden aangifte: Antje Fokkes Snijder, overlijden aangifte: Jan Jacobs Greydanus, overlijden aangifte: Rigtje Hommes Dijkstra, overlijden aangifte: Sara Meiles Miedema, overlijden aangifte: Trijntje Visser, overlijden aangifte: Grietje Weyer, overlijden aangifte: Jitske Hellinga, overlijden aangifte: Haije Tiedes Swart, overlijden aangifte: Pieter Tjeerds Deelstra, overlijden aangifte: Hiltje Pieters Stienstra, overlijden aangifte: Trijntje Jippes, overlijden aangifte: Wopke de Jong, overlijden aangifte: Janke Kornelis Dijkstra, overlijden aangifte: Janke Lieuwes Jelluma, overlijden aangifte: Tjipkje Kalma, overlijden aangifte: Gerben Annes de Boer, overlijden aangifte: Ettje Reitsma, overlijden aangifte: Pietje Tjerks Elzinga, overlijden aangifte: Lijsbeth Jacobs Heeringa, overlijden aangifte: Neeltje Gerrits van der Ley, overlijden aangifte: Janke Jacobs Greydanus, overlijden aangifte: Jacobus Okkes Okkema, overlijden aangifte: Sijke Baukes Sixma, overlijden aangifte: Tjeerd Siedses Bosma, overlijden aangifte: Jacobus Tjeerds de Boer, overlijden aangifte: Jitse Klazes Sikkema, overlijden aangifte: Willemke de Groot, overlijden aangifte: Uilkje van der Kooi, overlijden aangifte: Akke Ypes Zijlstra, overlijden aangifte: Douwke Ruurds Meyer, overlijden aangifte: Antje Miedema, overlijden aangifte: Anne Lieuwes Tamminga, overlijden aangifte: Jan Ates Postma, overlijden aangifte: Minke Herder, overlijden aangifte: Justinus Louis de Graaf, overlijden aangifte: Hillebrand Hiddema

Gehuwd ‎19 nov 1913 gem. Baarderadeel (36 jaar gehuwd) met:

woman Geeske van der Meer‏‎, dochter van Geert van der Meer en Aaltje Hiemstra‏.
Geboren ‎19 nov 1890 Blessum, overleden ‎15 mei 1970‎, 79 jaar, begraven ‎ Boksum

Kind:

1.
woman Aaltje de Vries‏
Geboren ‎9 mrt 1915 Boksum, overleden ‎25 apr 1940 Amsterdam wonende te Weesperkarspel‎, 25 jaar, begraven ‎ Boksum


Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl