[ jan |  feb |  mrt |  apr |  mei |  jun |  jul |  aug |  sep |  okt |  nov |  dec ]
Dec 2022
VerjaardagenTrouwdagen  (Wettelijk  Kerkelijk)
Dag Geboren Naam Overleden
1 dec1726Grietje Beerends
?

1742Ike Cornelis
?

1757Taeke Klazes
1787

1851Johannes Sjoerds Weijer
?

1898Jantje Fierstra
2 feb 1977

1906Harmen Pietersma
24 dec 1974

1907Anneke Postma
?
2 dec1705Minne Cornelis
?

1814Klaas Gerrits Hoekstra
3 okt 1855

1814Tjaltje Wybes van Brug
voor 1883

1834Hinke Jacobs Feitsma
6 feb 1880

1852Trijntje Sijbrens Stienstra
24 mrt 1892

1863Pieter Hoekstra
16 feb 1956

1909Sjieuwke Everts Stienstra
13 feb 1995
3 dec1687Trijntje Jelles
?

1735Johannes Lupkes
?

1786Yble Annes
?

1865Jongsma levenloos geboren meisje
?

1871Gerben Venstra
17 nov 1958

1873Albert Jacobs Bijlsma
?

1897Lieuwe van der Wal
26 jul 1979

1899Pietje Miedema
?

1899Age Bosch
1 jan 1902
4 dec1714Sibrig Johannes
?

1730Grietje Ypes
voor okt 1738

1779Antje Douwes Kuperus
30 mei 1822

1802Anne Annes Posthumus
?

1817Willem Jelles Stellingwerf
?

1828Andries Sjoerds Jongsma
31 aug 1882

1863Antje van der Zee
?

1913Trijntje Meyer
5 dec1804Pietje Klazes Bijlsma
27 dec 1847

1820Anna Baarda
16 dec 1820

1825Antje Martens Schotanus
?

1833Aaltje Rienks Hiemstra
7 mrt 1883

1856Johannes Meinderts Miedema
18 aug 1935

1858Romkje Weijer
6 mrt 1955

1866Eelke Stienstra
4 mrt 1945

1866Eelke Stienstra
4 mrt 1945

1889Francina Suzanna Luteijn
27 dec 1958

1900Ruurd Broersma
?

1903Geert Bosch
4 mrt 1954

1911Broer Hoekstra
13 mei 1998
6 dec1766Trijntje Bouwes Cuperus
20 nov 1837

1794Wijger Fokkes
?

1806Jantje Klazes Jurrema
?

1824Aaltje Willems Snijder
14 dec 1824

1834Johannes Andries Tiemersma
?

1873Anne Aukes Zijlstra
20 feb 1901

1890Grietje Nieuwenhuis
?

1895Sjoerd Feitsma
?

1901Antje Jansma
?
7 dec1736Jaantje Cornelis
?

1736Tæætske Johannes
?

1777Ynze Hyltjes Heeringa
27 aug 1844

1785Baukjen Jacobs
?

1815Jan Aelzes Huizinga
25 jan 1891

1826Douwe Sijbes Cuperus
5 mei 1883

1847Job Ales Wierstra
?

1854Jan Pieters Stienstra
21 jul 1856

1891Homme Weijer
?

1894Cornelia Bakker
5 dec 1955

1899Setske Kuipers
?

1910Sibbeltje Schotanus
28 feb 1913

1927Postma levenloos geboren jongen
8 dec1741Dieuke Pilgrums
?

1786Hendrik Abrahams Bosch
?

1798Auke Johannes
?

1799Hendrik Tjallings Bosma
?

1811Meinte Jacobs Wiersma
?

1836Taeke Klazes Cuperus
27 okt 1908

1855Catharina Hermana Kalma
1 feb 1894

1878Tietje Maria van der Zweep
10 apr 1880

1886Pieter Swart
?

1904Rienk Johannes Sybrandi
20 jul 1991

1907Sybolt van der Leen
23 apr 1991
9 dec1759Rouke Joostes
30 mrt 1760

1759Luijtske Klases
1782

1830Grietje Gerbens Miedema
?

1834Jaike Hendriks Wiersma
13 dec 1834

1841Sytske Pieters Hoekstra
?

1867Gerrit Kornelis Dijkstra
1 nov 1892

1868Reinder Heins Stienstra
30 jun 1870

1879Epema levenloos geboren jongen
?

1895Rinse de Jong
?

1903Minke Mollema
?
10 dec1691Tjeerd Gerrits
?

1694Cornelis Clases
?

1757Jan Edgers
?

1788Tjitske Klazes Tolsma
?

1802Jantje Sjoerds de Jong
23 jun 1872

1817Tjitske Jacobs Feitsma
?

1838Johanneske Jongsma
?

1842Jan Sjoukes Stienstra
3 feb 1890

1849Lieuwe Ytzens Tamminga
9 feb 1914

1881Pietje van der Zweep
6 okt 1885

1895Faber levenloos geboren meisje
?

1896Dieuwke Span
?

1903Hieke de Jong
?

1908Jacob Broersma
15 dec 1981
11 dec1735Æme Pieters
?

1775Douwe Pieters Visser
?

1797Wouter Fokkes van Wiggen
17 aug 1855

1802Baukje Taekes van de Wind
17 mei 1863

1815Beitske Douwes de Jong
22 mrt 1886

1848Dirkje Jans Terpstra
?

1871Aaltje Stienstra
22 jan 1945

1874Geertje Oetsma
?

1888Karsjen Miedema
?

1889Grietje Sjoerds de Jong
?

1934Gerrit Brolsma
29 jul 1991
12 dec1705Tjetske Durks
?

1723Jan Minnes
?

1740Minne Andeles Cuperus
28 sep 1826

1744Pyter Johannes
?

1846Taeke Obbes Venstra
18 mei 1877

1868Gerrit de Jong
13 mei 1937

1876Anne Taedes van de Wint
14 dec 1876

1881Jeltje Wierstra
24 nov 1968

1888Geertje Bakker
?

1907Wilt van der Lei
5 aug 1994
13 dec1754Tjepke Klazes
?

1803Pieter Gerrijts
?

1814Wijbren Jacobs Stienstra
2 okt 1815

1829Taeke Jacobs Stienstra
3 apr 1919

1832Hein Johannes Stienstra
30 jan 1886

1848Minke Jacobs Greydanus
?

1874Anne Frans ter Meulen
?

1893Anne de Boer
4 aug 1894

1913Jan van der Meer

1917Douwe van der Ploeg
12 aug 1997
14 dec1696Jacob Jurjens
?

1801Corneli Petrus Steensma
?

1846Tjerk Ypes de Vries
21 jan 1928

1883Keimpe Wierstra
1 feb 1974

1891Yfke Schotanus
1 mei 1893

1916Anne Travaille
16 dec 1994

1990David Kleefstra
27 mei 1992

1990David Kleefstra
27 mei 1992
15 dec1721Minke Lieuwes
voor 1728

1771Grietje Pieters
na 1812

1882Taeke Eisinga
8 mrt 1923

1883Jacob Jitzes Hiemstra
?

1892Wikje de Zee
?
16 dec1700Jan Piers
?

1890Klaas van Marrum
23 dec 1943
17 dec1694Attje Cornelis
?

1783Sikke Douwes
?

1818Janke Tjerks Feenstra
20 feb 1819

1911Frederik Jacob Tolsma
?

1919Jacobus Kalma

1920Andries Gerbens
8 okt 1980

1975Sicco Dijkstra
29 apr 1978
18 dec1731Jacob Cornelis
?

1788Jacob Heins
?

1847Ynse Aelses Rijpstra
16 sep 1893

1848Jacob Wybrens Stienstra
19 jul 1933

1890Pieter Huizinga
?

1896Akke Feenstra
?

1908Sytske Koopmans
9 jul 1997
19 dec1709Gerlof Durks Baarda
± 1781

1789Sytske Klazes Tolsma
?

1824Willemke Jans Wijnning
?

1827Tiede Daams van der Wey
14 dec 1883

1898Tjitske Stienstra
2 feb 1972

1908Jetske Jellema
?

1912Haye Postma

1944Herman Kuiphof
14 sep 1989
20 dec1758Wytske Klazes
?

1827Wytze KLazes Dijkstra
19 mei 1828

1898Riemkje Froukje Adema
?

1905Tetman Dijkstra
?

1910Ytje Veenstra
?
21 dec1688Guil Jans
?

1782Eelkjen Jacobus de Vries
7 sep 1860

1789Trijntje Ypes Gerlofsma
?

1800Sjouke Jurjens Dijkstra
22 nov 1832

1844Douwe Jacobs Greydanus
?

1894Atse de Haan
?

1912Aaltje Dol
22 dec1822Nantje Hendriks Bouma
20 aug 1910

1823Trijntje Sasses Jepkema
?

1825Antje Ages van der Wal
4 okt 1844

1840Tietje Johannes Lubach
24 mrt 1922

1867Watze Hendriks Stienstra
15 jun 1937

1868Lutske Aukes Zijlstra
?

1869Sije Wopkes Bosch
14 feb 1917

1874Tjeerd Dijkstra
29 aug 1963

1878Bouwe Aukes van der Stal
19 mrt 1880

1889Pietertje Swart
?
23 dec1686Marten Doitzes
?

1697Sjuwke Piers
?

1733Ate Cornelis
?

1751Hinke Baukes
?

1784Sjoerd Nannes Cuperus
4 sep 1870

1798Sikke Luitjens Hiemstra
?

1800Jelger Jacobs
?

1806Jan Baukes
?

1870Beitske Bouwes van der Veer
8 okt 1872

1876Elisabeth Eisinga
?

1888Trijntje van der Meer
?

1897Siementje Bosch
?

1906Petrus Weijer
?
24 dec1686Allardus
?

1731Trijntje Cornelis
?

1734Meintje Haaijes
?

1745N.N.
?

1761Antje Jacobs Greydanus
9 okt 1826

1817Eeke Jacobs Feitsma
?

1839Fokeltje Douwes Hiemstra
30 okt 1895

1856Attje de Vries
1 jun 1915

1856Klaaske Harmens de Jong
5 aug 1936

1866Trijntje Feenstra
15 mrt 1925

1884Jentje Tamminga
13 sep 1957

1887Yfke Schotanus
18 jan 1889

1916Janke Lautenbach
25 dec1725Gertje Sjoerds
?

1751Antje Johannes
?

1767Itske Lieuwes
?

1780Johanna Jans
?

1782Maaike Sybrens
?

1789Aaltje Johannes
?

1797Hiltje Douwes
?

1869Riemer Jacobs Stienstra
8 jul 1955

1901Minne Wybenga
?
26 dec1821Wiltje Pieters de Jong
?

1843Sjoerd Eises Eisinga
6 mrt 1924

1852Jan Klazes Kingma
22 apr 1906

1852Tjipke Ates Kooistra
?

1854Doetje Ydes Leistra
?

1857Jelle Taedes van de Wint
?

1858Sije Jacobs van Dijk
7 mei 1921

1872Maartje Sjoukes van der Lei
?

1889Martje Johannes Stienstra
?

1899Wopkje Eeltjes Hiemstra
?

1905Hendrik Zijlstra
18 sep 1971
27 dec1773Klaas Minnes Feitsma
20 nov 1828

1823Pieter Hendriks Tigchelaar
29 sep 1828

1850Frans Sipkes de Jong
?

1876Antje Wielenga
?

1899Gerhardus van der Heide
1 jan 1987

1906Geertje Catharina Nijhuis
2 apr 1994
28 dec1709N.N.
?

1731Tietje Foppes
?

1808Hendrik Rinzes de Jong
22 feb 1853

1919Minke Aafke Post
28 jun 1990
29 dec1720Jacob Cornelis
voor 1731

1804Pietje Tækes van der Windt
16 okt 1882

1815Catharina Harmana Kalma
?

1822Yde Klazes Dijkstra
?

1862Sjoerd de Jong
?

1873Tiemersma levenloos geboren jongen
?

1898Johannes Wynia
?

1898Sjieuke Wynia
?
30 dec1801Lolkje Klazes Feitsma
21 apr 1879

1838Symon Pieters Hoekstra
?

1848Berber Stellingwerf
3 jun 1925

1885Abe Minnes Zantema
9 mrt 1966

1908Sytske Bruining
3 feb 1991

1910Sytske Travaille
?

1917Benjamin Tamminga
31 dec1773Sibbeltje Gerrits
?

1789Fokke Jans
?

1792Jakob
?

1801Reinder Yemes
?

1802Tjeerdje Hillebrands
?

1828Pieter Hendriks Tigchelaar
29 apr 1841

1841Antje Ynzes de Jong
29 nov 1873

1846Ymte Jacobs Greydanus
?

1861Johan Georg Semler
?

1890Gerrit Miedema
?

1914Johannes Johannes Stienstra
21 okt 1976

25 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.

Vrijwel alle gegevens op deze site zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals vermeld op o.a. Alle Friezen, Graftombe, Open Archieven en Delpher.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen welkom op info@blessumers.nl